Necrologie

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay :

FILAZANA MANJO : Amin’ny Finoana ny fitsanganana’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay ny fahalasanan’ireo malalanay : Ny Andriana ANDRIAMBOLOLONA Ratovelosoa […]

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ilazanay, fa ny malalanay : […]

FILAZANA MANJO/ Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny hava-malalanay :

FILAZANA MANJO : 

FILAZANA MANJO : Amin’ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny Reny malalanay :

Orinasan-gazety : Misaona ny La Gazette de la Grande Ile

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana amin’ny maty no ampandrenesanay fa ny malalanay

RAVELONTSALAMA SALOMON GUILLEMET Mpanao gazety Tale niandraikitra ny Fandraharahana sy ny Toebola La Gazette de la Grande Ile Dia nodimandry […]

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-ko velona no Ampandresanay anareo fa ny malalanay : RAVAORIMANANA Juliette (Vady navelan’ny i Tpkl HARSON […]