Necrologie

Sitrak’Andriamanitra no niantsoany ny mpanompony ny 10 Febroary 2020 tamin’ny faha-84 taonany,

FILAZANA MANJO Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay : ZONOMENJANAHARY Fitahiana Razafimahefa

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hampandrenesanay anareo fa ny malalanay:

«Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino […]

«JESOSY RO HAZOMANGA SOA» JOËLSON RAHARISOA Juliette (Vady navelan’i Tompokolahy Général de Division SILASY Elie Corbel)

FILAZANA MANJO Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo  fa ny ray malalanay : Ny Andrian-dehibe, […]

FILAZANA MANJO (Ovaina an’ity ilay omaly azafady) Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa […]

FILAZANA MANJO : Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesinay fa ny havamalalanay : Ny Andriana, RANDRIAMAMPIANINA Roger Berthin […]

FILAZANA MANJO : Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa […]