Necrologie

«JESOSY RO HAZOMANGA SOA» JOËLSON RAHARISOA Juliette (Vady navelan’i Tompokolahy Général de Division SILASY Elie Corbel)

FILAZANA MANJO Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo  fa ny ray malalanay : Ny Andrian-dehibe, […]

FILAZANA MANJO (Ovaina an’ity ilay omaly azafady) Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa […]

FILAZANA MANJO : Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesinay fa ny havamalalanay : Ny Andriana, RANDRIAMAMPIANINA Roger Berthin […]

FILAZANA MANJO : Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa […]

FILAZANA MANJO Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay fa Neny malalanay : Olga Miadana  […]

FILAZANA MANJO : “Fa izaho, dia ny ho eo akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy” Salamo 73, 28 RAKOTOMALALA Hariniaina Nalisoa (Teraka […]