Necrologie

FILAZANA MANJO Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay fa Neny malalanay : Olga Miadana  […]

FILAZANA MANJO : “Fa izaho, dia ny ho eo akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy” Salamo 73, 28 RAKOTOMALALA Hariniaina Nalisoa (Teraka […]