Gazetin’ny nosy

Azo antoka ankehitriny fa tsy mitazona ireo basy nahazoany alàlana avy amin’ny prefektiora eto Antananarivo Renivohitra

Nisavoritaka ny tao amin’ny ministeran’ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak’asa eny Ampefiloha, omaly.

Orin’asam-pankakana tokony ho reharehan’ny vahoaka Malagasy ny Jirama nefa dia lasa mampihivingivin-doha ny maro.

Hampadoavin’ny fanjakana 10% ny saram-pianarana isan’ankizy ny sekoly tsy miankina manomboka izao. Ny  DGI (direction génerale des Impôts) na ny […]

Isan’ny mandefa entana toy ny taratasy ny Paositra Malagasy, amin’ilay sampan-draharaha “EMS”.

– Tena tsy rariny kosa ity naoty nomenao ahy ity, Ramose ! hoy i Bertine, sady nisefosefo nitomany izy.

Nisokatra omaly any amin’ny foibeny any New York Etazonia ny Fivoriam-be faha-76-n’ny Firenena Mikambana, ary haharitra hatramin’ny faha-28 septambra.

Tsy misy resaka raha tsy ny raharaha mahakasika ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakondrazafy Andriatongarivo

Masotsivana iray afahana milaza fa mivoatra ny firenena iray ny fisian’ny fanjakana tan-dalàna.

Ny tapaky ny volana novambra no manomboka ny fotoam-pahavaratra, raha ny nahazatra hatrizay.