Gazetin’ny nosy

Efa zatra miaina zavatra tsy lojika isika malagasy Tena mahavariana ny mandinika sy mieritreritra ny fomba fiheveran’ny sokajin’olona sasany eto […]

Mbola mitohy ny kolikoly avoavo lenta amin’ity fandrobana tanim-bahoaka ity na hentitra aza ny tenin’ny filohampirenena Rajoelina nandritra ny fikaonan-doham-pirenena momba ny fizakan-tany teny Ivato, […]

Ahitàna trangana kolikoly avokoa ny ministera rehetra eto amintsika. Noho izany indrindra dia nametraka politika anatiny iadiana amin’izany kolikoly anisany tena mamotika […]

Ny firenena mandalo fahasahiranana, ny 81 isan-jaton’ny vahoaka Malagasy no miaina ao anaty fahantrana lalina, fa mirazotra amin’izany dia maro amin’ireo mpitondra sy tompon’andraiki-panjakana eto amin’ny firenena […]

Tsy azo inoana fa tsy misy ny fanafody azo iadiana amin’ny tazomoka eran-tany. Ny aretina rehetra izay nisy teto amin’ity tany ity dia nahitan’ny manampahaizana fanafody avokoa. Ny tazomoka […]

Mihazakazaka amin’ny asam-panjakana ny tanora Malagasy rehetra izay nahavita fianarana isakin’ny ambaratongany.Ny manana BEPC dia maniry ho polisy sy zandary ary mpampianatra […]

Anatin’ny velirano fahefatra ny momba ny fanabeazana. Misedra olana goavana anefa ny Epp sy ny Ceg ao Ampahomanitra anatin’ny disitrikan’i […]

Famerenana ny trosan’i Madagasikara Navadika ho tetikasa izany  Ho sandan’ny tsy famerenan’i Madagasikara ny trosa izay novatsian’ny firenena Rosiana  ho an’ny […]