Gazetin’ny nosy

Sambany no nisy asan-jiolahy tahaka izao angamba tao amin’ny Faritr’Ihorombe.

Na hopitaly miaramila aza ny Hopitalin’i Soavinandriana dia tsy miaramila avokoa no miasa ao fa misy sivily.

Na dia fotokevitra nijoroan’ny fiaraha-monina Malagasy hatramin’ny taona 1975 aza ny ady amin’ny tsy fitovian-tsaranga dia mandrak’ity ny androany,

Isan’ny voafaritry ny teti-pivoaram-panabeazana (Plan sectoriel de l’éducation)

Manamboninahitra jeneraly teo anivon’ny tafika tsy zoviana amin’ny malagasy tato anatin’ny 20 taona

Manomboka mampiaka-peo indray ireo mpilalao ny ain’ny vahoaka Malagasy amin’ny raharaham-barotra

Misafotofoto be mihitsy ity tontolon’ny vidin-tsolika eto amintsika ity.

Tsy hoe rehefa solombavambahoaka akory na mahay mikabary kely dia tsy maintsy manana ny fahamarinana

Isan’ny tarigetran’ny filohampirenena Andry Rajoelina ny fananganana fotodrafitrasa mba holovain’ny taranaka mandimby.

Vaovao heverina fa nisongadina indrindra teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ny herinandro lasa teo, ny fifanarahana lehibe nataon’ireo firenena miisa 134