Gazetin’ny nosy

Nafana dia nafana ny lanonanam-panjakana izay natao tany Mananjary, 

Tsy misy na iray aza toerana tsidihan’ny filoham-pirenena ka tsy misy fotodrafitrasa vaovao tokanana.

Ny andro nivoahan’ny lahatsoratra teto amin’ity matoan-dahatsoeratra ity ny zoma teo, izay niresahanay ny momba ny volamena ao Mananjary,

Praiminisitra lehiben’ny governemanta, araka ny voafaritry ny lalampanorenana no nanendren’ny filohampirenena Andry Rajoelina an’i Ntsay Christian.

Mbola miteraka resabe eto amin’ny firenena ny momba

Notanterahina ny faha-29 sy  faha-30 septambra teo tao amin’ny Hotel Palma Nova Ambanja ny atrikasa fampahafantarana

Fihetsiketsehana tsy misy ohatran’izany ny fananganana ny Faritra faha-23, dia i Vatovavy,

Raha tsy misy ny fiovana dia afaka valo andro no hotanterahina ny fifidianana ireo olona handrafitra ny biraon’ny holafitry

Orinasa manana ny toerany eto Madagasikara, hatrany ampita rehetra any ny Star,

Mbola mipetraka olana eto Madagasikara ny “corporatisme” ary matetika lasa sakana tsy afahana mametraka ny tena Fanjakana tan-dalàna.