La Gazette de la grande ile

Antenimierampirenena : Tafatsangana ny vondrona parlemantera GPR

Publié le 23 juillet 2019

Haingana ny fivoaran’ny toe-draharaha ao amin’ny Antenimierampirenena. Taorian’ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon’ny birao maharitra dia nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly ihany koa ny fijoroan’ny vondrona parlemantera GPR na ny Groupe Parlementaire unis pour la République. Miisa 21 hatreto ny solombavambahoaka mandrafitra ity vondrona parlemantera ity ka ny 20 amin’izy ireo no depiote tsy miankina ary ny iray kosa dia lany tamin’ny anaran’ny antoko RPSD, tsy iza izany fa ny depiote voafidy tany Morafenobe, Voninahitsy Jean Eugène. Amin’ny ankapobeny dia saika ireo depiote niara-dia tamin’ny HVM no mandrafitra ny GPR. Isan’izany ohatra i Nicolas Randrianasolo, Milavonjy Philobert, Masy Goulamaly Marie, Manangy Norbert, Monique Rasoazananera ary i Johasy Eleonore. Raha ny fanazavana nomen’izy ireo dia tsy mpanohana be fahatany ny fitondrana ny GPR kanefa tsy mpanohitra ihany koa fa mipetraka eo afovoany na “centriste”. “Efa mazava fa ny maro an’isa ny IRD ato anivon’ny Antenimierampirenena. Mba hisian’ny tena demôkrasia sy ny ady hevitra anefa dia mijoro ho arofanina ny vondrona parlemantera GPR. Tsy hanaiky be fahatany ny tian’ny fitondrana hatao izahay kanefa tsy mipetraka ho mpanohitra ny fandaharan’asan’ny fitondrana ihany koa. Amin’ny maha afovoany anay dia vonona ny hifampiresaka amin’ireo depiote miara-dia amin’ny mpitondra izahay GPR, ary afaka miresaka tsara amin’ireo mpanohitra”, hoy ny depioten’i Morafenobe, Voninahitsy Jean Eugène. Etsy ankilany, maniry ny hanomezana azy ireo toerana filoham-baomiera eo anivon’ny Antenimierampirenena ihany koa ny vondrona pôlitika GPR, ireto farany izay efa nahazo toerana iray ao amin’ny birao maharitra, dia ny mpampaka-teny. “Mankasitraka an’ireo depiote miaraka amin’ny fitondrana izahay tamin’ny nanomezan’izy ireo anay ny toeran’ny mpampaka-teny ao amin’ny birao maharitra. Mbola maniry anefa izahay ato amin’ny GPR raha omena anay ny fitantanana ireo vaomiera mety ho voafehinay tsara. Nataonay an-taratasy moa ny fangatahana ary efa nomenay an’ireo mpitarika ny IRD”, hoy kosa ny depiote voafidy tany Sambava, Manangy Norbert. Amin’izao fandravan’ny governemanta izao dia inoana fa mety mangataka toerana ao anatin’ny governemanta vaovao hitsangana eo ihany koa ity vondrona parlemantera vaovao eny Tsimbazaza ity.

 F.Tsihiavonana

Lire aussi