La Gazette de la grande ile

Bekisopa : Mazava ny resaka na dia nisy aza ny didin’ny besandry

Publié le 24 septembre 2019

Nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha kariera ao Bekisopa any Ikalamavony faritra Matsiatra Ambony, ramatoa Andrianariveloharisoa Holiniriana Laly. Araka ny fanazavany, tsy marina ny filazana fa tsy manara-dalàna izy amin’ ny fitrandrahana ataony ao amin’ ny kariera. Misy, hoy izy, ny “ fahazon-dalàna hitrandraka na Permis d’ Exploitation” laharana 3459, araka ny didim-pitondrana laharana 32960 tamin’ ny 4 novambra 2015. Fahazon-dalana “ E ” izay manan-kery amin’ ny fitrandrahana vato Tourmmaline, Gernat, Codiérite, Cristal, Amétystte ary Citrne. Misoratra amin’ ny anaran-dramatoa Ramilijaona Raminoharisoa Eléonore ny fahazon-dalana. Saingy misy kosa ny fanomezam-pahefana avy amin’ ity farany ho an-dRamatoa Laly, izay voatomboka ara-dalàna tao amin’ ny kaominina Ankadikely Ilafy ny 8 desambra 2015. Voasoratra mazava ao anatin’ ity fanomezam-pahefana ity ny hoe “ manome alalana sy fahefana feno amin’ ny fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany sy fanaovana sondage ary hivarotra ny vato izay miakatra ao amin’ ny « carrier » izay efa nahazoana Pérmis mitondra ny Laharana 3459, type E sy laharana 35519, type R ao amin’ ny Fokontany Soatanimbary, Kaominina Tanamarina Bekisopa, Distrika Ikalamavony, Faritra Haute Matsiatra ”. Tsy vitan’ izay fa nisy koa ny fifampivarotana teo amin’ ilay ramatoa tompon’ ny Fahazon-dalana sy ramatoa Laly ary olona hafa. Manana fahazon-dalana momba ny tontolo iainana na “ Permis Anvironnemental ” koa ry zareo izay mitondra ny laharana 03/16-MEEMF/ONE/DG/PE izay nivoaka ny 2 febroary 2016. Aleo ny taratasy no hanamarina “Mahagaga anefa ny filazana mivoaka fa tsy ara-dalàna ny fitrandrahana ataon’ ity mpandraharaha teratany Malagasy ity ”, hoy izy. “ Eo am-pelatananay avokoa ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin’ ny maha-ara-dalàna ny fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany. Koa inona ary no ilazana fa “ tsy ara-dalàna ” ny fitrandrahana ataony ? Aleo ny taratasy no hanamarina na tsia ny maha-ara-dalàna anay. Na inona na inona taratasy hangatahin’ ny Fanjakana na ireo tomponandraikitra dia havoakako avokoa ”, hoy ramatoa Laly nanazava. “ Tsiahiviko hatrany fa an’ i Rasamy Jean De Dieu ny kariera tany am-boalohany ary namidiny tamin-dramatoa Eleonore. Rehefa avy eo, dia tsy vitan’ i Eleonore ny kariera dia namidiny taminay ka novidianay taminy tamin’ ny vidiny 140 tapitrisa Ariary. Rehefa nandeha ny fotoana, tsy mbola namoaka Permis tao amin’ ny Minisiteran’ ny Harena an-kibon’ ny tany ka ny Permis nisoratra tamin’ ny anaran-dRamatoa Eleonore no nampiasainay, saingy nanomezany ny fanomezam-pahefana kosa anefa ”. Notsindriany mazava fa efa fanintelo izao no nisy ny antsojay ataona andian’ olona amin’ izy ireo. Ireo andian’ olona ireo izay voalazany hatrany fa tsy manana karatra maha matihanina amin’ ny fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany. “ Tamin’ ny 2012 efa niditra an-keriny tao amin’ ilay kariera ny andian’ olona vitsivitsy. Saingy nandray andraikitra ny tao amin’ ny Minisitera tamin’ izany nandefa polisin’ ny harena an-kibon’ ny tany niaro sy nanavotra. Tamin’ ny 2016 indray nataon’ ireo andian’ olona fitaovana ny Zanaky ny Filoha teo aloha sy ny zandriny niditra ankeriny tao amin’ ilay kariera indray nanao izay hialana ireto tompona kariera ireto. Ny fanintelony, niaraka tamin’ ny Prefen’ ny Faritra Haute Matsiatra, niaraka tamina olona maromaro tao amin’ ny minisiteran’ ny Harena Ankibon’ ny tany, niaraka tamin’ ny Polisin’ ny mine ary ny avy amin’ ny Bcmm iray sy andian-jatovo be sandry ny 12 septambra lasa teo ”, hoy izy. Nanao antso avo amin’ ny tomponandraikitra ity tompona karera ity mba hijery akaiky izao rahahara izao satria antsojay mihatra amin’ ny mpandraharaha ara-dalàna no misy ankehitriny, araka ny fanazavany hatrany.

Tsimba

Lire aussi