La Gazette de la grande ile

Publié le 13 décembre 2019

«JESOSY RO HAZOMANGA SOA»

JOËLSON RAHARISOA Juliette

(Vady navelan’i Tompokolahy Général de Division SILASY Elie Corbel)

Ancien Directeur de l’Office du Baccalauréat auprès de l’Université de Toliara

Ancienne Directeur Général de l’Inscae ;

Ancienne Ministre du Tourisme

Ancien Directeur de l’Ecole Normale Supérieure au sein de l’Université de Toliara

Enseignant Chercheur à l’Université de Toliara

Dia nantsoin’i Ray hody any Aminy rehefa nivahiny 66 taona teto an-tany.

Hoy :

Nyzanany :

–        Elie Naviarisoa Jorice Paulienne Joëlson ;

–        Elie Nirina José Joëlson sy Dany ;

–        Sy ireo taizany (Elvianah, Hervé, Fenoasy, Natsioke);

Ny zafikeliny : Dyane sy Cindy

Ny iray tampo aminy :

–        Randrianandrasana Joëlson sy ny vady aman-janany ;

–        Rateloson-Fienena Eléonore Pauline Françoise sy ny vady aman-janany ;

–        Solofondrainy Gilbert Joëlson sy ny vady aman-janany ;

–        Fienena Rasoanirina Dorothée sy ny zanany ;

–        Rejo-Fienena Félicitée Madeleine sy ny vady aman-janany ;

–        Rasoarimino Suzanne Joëlson sy ny vady aman-janany ;

–        Fienena Richard Désiré sy ny vady aman-janany ;

–        Tovondahy Jean Felix Joelson ;

–        Fienena Ratovonirina Parfait sy ny vady aman-janany

–        Fienena Joëlson Lucien Christ-Offert sy nv ady aman-janany

–        Vahiako-Fienena Rafanomezantsoa Claire Brillante sy ny vady aman-janany

–        Fienena Rasolofonirina Jeannot Hubert sy ny vady aman-janany

Nyfianakavianamanontolo :

–        Ny Fokontany Ambohibao Antehiroka Antananarivo ;

–        Ny FokontanyManindayBesasavy Toliara ;

–        Ny FokontanyAndanboly Toliara ;

–        Ny FokontanyAmborikyAntaninarenina Toliara ;

–        Fokontany Tsihaky Manombo sud, Toliara II ;

–        Ny Fiangonana FLM Ambohibao Antehiroka ;

–        Ny Fiangonana  FLM  Katedraly Toliara ;

–        Ny Fiangonana  FLM  Tsihaky Manombo  sud ;

–        Ireo mpiara-miasa tao @ nyEcole Normale Supérieure sy ao amin’ny Université Toliara ;

–        Ireo Mpiara-miasa tao amin’ny Inscae ;

–        Ireo Mpiara-miasa tao amin’ny Ministeran’ny Fizahantany ;

Ny nofony dia hiala ao aminy tranofonena ny Lot 020G Bis Fonkotany AmbohibaoAntehiroka Antananarivo ny Zoma 13 desambra ho avy izao amin’ny enina ora maraina ka ho entina hitodi-doha hianantsimo ho any Andaboly Toliara.

Hisyfotoampivavahana hanomezam-boninahitraan’Andriamanitraaoamin’nyFiangonanaKatedraly FLM Toliara mialoha ny hitondrana ny razana anyTsihake Manombo sud alohan’ny hametrahana azy ao amin’ny fasan-drazany ao Fiherena-Masay Manombo Sud amin’izay fotoana voatondron’ireo Ray amandreny any antoerana hanaovana izany fandevenanaizany.

Lire aussi