La Gazette de la grande ile

Tambavy CVO : Nankatoavin’ny masoivohom-panjakana vahiny

Publié le 23 avril 2020

“Lahy tokana ny aina”, hoy ny Ntaolo Malagasy, ary “ny aina ramangatahiana”, hoy hatrany izy ireo. Efa nanomboka niparitaka sy nozaraina ary novidiana omaly ny Tambavy “covid organics” na “CVO”. Maro ny olona nirohotra naka sy nividy an’izany, na teny amin’ny fiaraha-monina ifotony, na ny namidy tany amin’ireo tsena malalaka (grande surface).

Tsy voasakan’ny resabe etsy sy eroa sy fanatsatsoana mbamin’ny fampitahorana ny maro fa nandeha nitady sy nilahatra mihitsy. Fotoana fohy dia lany ny namidy teny amin’ireo tsena malalaka. Midika tsy fitokisana ve izany?

Ny sarambaben’ny kintana, tsy nanana ny enti-mividy dia nilahatrra teny amin’ny fokontany. Filaharana lava koa no hita tamin’izany. Tsy matoky an’ilay tambavy ve ny olona dia hilahatra an’iny, nefa tsy novozonana na noterena? Ny nanan-katao, tsy te hilahatra, dia nividy tany amin’ireo tsena malalaka sy ny toerana hafa. Izany no endrik’ilay te ho velona, tsy te ho tratry ny areti-mifindra coronavirus.

Efa nambaranay ombieny ombieny fa izay hahavelona no tanjona fa tsy misy hanaotao foana, sanatriavin’ny vava, ka ndeha hanandrana zavatra tsy azo antoka na mety hahafaty na mety hankarary, na sanatria hambitombo ny fahavoazana.

Hatreto aloha, raha ny omaly manokana, tsy nisy akom-baovao re ka hoe “vao mainka nisy coronavirus na vao mainka sempotra na vao mainka nikohoka na vao mainka nanavy, izay nisotro. Fampitomboana ny hery fiarovana ao anatin’ny vatantenan’olombelona rahateo no tanjona mba tsy handairan’ny coronavirus ka tsy naharesy lahatra ny maro ny resaka fanatsatsoana sy fanakiviana tetsy sy teroa.

Maro ny manambara hoe “raha ny filoha Rajoelina re no tsy tianareo, satria izy no nampahafantatra sy zary nanentana ny rehetra hisotro an’io tambavy io, aza ny tambavy vokatra soa navoakan’ny Ivontoerana Malagasy natsangan’ny Pr Rakoto Ratsimamanga “IMRA” no fokaina e!

Manitikitika ny sain’ireo olona maro nilahatra omaly ny fanontaniana iray izay tian’izy ireny nampitaina any amin’ireo mpanafoka ny tambavy “CVO” hoe “nahoana re no nihazakazaka nividy voasary makirana sy sakamalaho ary ravintsara sy ravina kininim-potsy ny maro tamin’ny andro voalohany nilazan’ny filohampirenena fa nahitana olona telo mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara, nefa tsy nisy dokotera mpitsabo na laboratoara fanaovana fanafody nandinika an’izany na manam-pahaizana ambony nampirisika na nanentana ho amin’izany?”

Tsy hotarihina lavitra izany fa ny tian-kambara dia mitady ny fomba rehetra hisorohana ny tsy handairan’ny aretina coronavirus na aretina hafa ny zanak’olombelona, ary isan’izany ny Malagasy maro, ka raha vao hitany fa misy singa mety hiantohana izany dia miroso izy. Sady tsy tokony hadinoina fa ivon-toerana manana ny lazany sy ny toerana misy azy maneran-tany ny “IMRA” namokatra azy io.

Izany indrindra no antony, raha ny fahatakaranay azy, nahatonga ny masoivohom-panjakana amerikana sy sinoa ary ny koreana tatsimo miasa eto Madagasikara naneho ny fankatoavany an’io tambavy io ary nanambara ny fahavononan-dry zareo hiara-miasa amin’i Madagasikara.

Dia sanatriavin’ny vava ve ka voafitaky ny filoha Rajoelina ireo masoivoho vahiny ireo? Tsy azonay inoana izany satria masoivohom-panjakana izany, manana ny sampan-draharaha isan-tokony, ary ao anatin’izany ny lafiny sosialy sy fahasalamana, ka tsy hisehoseho anjambany na haneho hevitra tsy voalanjalanja izy ireo. Masoivohom-panjakana vahiny avy amin’ny firenena goavana rahateo ireo fa tsy sanatriavin’ny vava, masoivohon’i Kaomoro na masoivohon’i Mali na masoivohon’i Rwanda…

Ralay

Lire aussi