La Gazette de la grande ile

Faritra faha-23 : Ahiana hiteraka korontana sy fifandonana !

Publié le 22 septembre 2020

Isan’ny fitakian’ny olona sasany any Vatovavy ny ho faritra iray manokana fa tsy hiaraka amin’i Fitovinany. Hatrany amboalohany tokoa, raha vao notondroina fa i Manakara no ho renivohitry ny Faritra Vatovavy Fitovinany dia efa nitranga ny olana satria tsy notoavin’ny avy any Vatovavy mihitsy izany. Ny antony dia hoe “i Mananjary hatrizay elabe izay no renivohitr’i Vatovavy”. Nanomboka tamin’izay koa dia efa nifanatona sy nifampiresaka ny mponina ka tonga tamin’ny fitakiana ny hananan’i Vatovavy rafitra manokana ho Faritra. Dia izao nahazoana fanapahan-kevitra fa hatsangana ho Faritra faha-23 i Vatovavy, ka i Mananjary no ho Renivohitra.

Efa nisy aza ny Ray amandreny ara-drazana avy any an-toerana no noraisin’ny filohampirenena. Misy olana ihany anefa aloha hatreto mitranga satria ny famaritana ny Faritr’i Vatovavy manokana sy i Fitovinay manokana dia misy hevitra tsy mifanojo. Raha ny Distrika mamaritra ny faritra Vatovivavy Fitovinany hatrizay dia miisa 6, dia i Mananjary, Nosy Varika, Ifanadiana, Ikongo, Manakara ary Vohipeno. Rehefa nahazo ny fankatoavana fa ho Faritra iray faha-23 i Vatovavy dia nozaraina roa avy hatrany fotsiny ireo distrika enina ireo ka ny distrika telo, dia i Nosy Varika sy Mananjary ary Ifanadiana no hiaraka ho Vatovavy fa i Manakara sy Vohipeno ary Ikongo kosa no ho Fitovinany. Misy ny tsy mametraka olana ny amin’io. Ny any Fitovinany koa tsy sarotiny fa zarany aza, fa ny olona sasany any Vatovavy no tsy manaiky. Ny antony dia tokony tsy hisaraka amin’i Vatovavy ny distrikan’Ikongo, hoy izy ireo. Antony ara-tantara tany alohabe tany no voalazan-dry zareo any Vatovavy fa tsy tokony hisarahan’Ikongo amin-dry zareo, ankoatry ny kolotsaina. Io tantara sy kolotsaina io no voalazan’ny any Vatovavy fa fototry ny fampandrosoana ny faritra, ka raha samy mibanjina an’io fampandrosoana io dia ho resy lahatra fa ny distrikan’Ikongo dia tsy misaraka amin’i Vatovavy, hoy izy ireo. Misy, hoy ny avy any Vatovavy ny vato nasondrotry ny tany avy any izay miezaka tokoa mampahomby ny hananan’i Vatovavy faritra iray manokana, saingy ny tsapa dia tsy ny ho fampandrosoana ny Faritra any loatra no laharam-pahamehana amin’izy ireny fa ny aferany, dia ny fitrandrahana volamena sy ny tombontsoany manokana. Raha ny fomba fanao hatrizay koa no mbola mitohy anefa, izany hoe io tsy fiheverana afa-tsy ny tombontsoan’ny tena manokana io, dia tsy hahita fampandrosoana izany mihitsy i Vatovavy na ho fatritra manokana na hiaraka amin’i Fitovinany ihany na tsy hisy famaritana faritra koa fa dia Faritanin’i Fianarantsoa avy hatrany, hoy ihany ny fanampim-panazavana. Hentitra mihitsy koa ny ako avy any Vatovavy fa “ireo niaka-dapa nihaona tamin’ny filohampirenena ka naneken’ny filohampirenena ny hoe manana distrika telo avy i Vatovavy sy i Fitovinany, dia mamahan-dalitra ny filohampirenena ka tsy azo ekena”. Hentitra ary somary nampiaka-peo mihitsy aza ny sasany tamin’ireo any Vatovavy ka nilaza fa “tena tsy fikatsahana ny fampandrosoana anay any Vatovavy ny hanasarahana aminay an’Ikongo, ka sanatriavin’ny vava; na hifandona eto aza, dia tsy hanaiky izahay”. Raha ny Depioten’Ikongo, Brunel Razafitsiandraofa no olana amin’ny sasany, tsy idiranay izany, hoy izy ireo, fa aleo ny fampandroisoana ny faritra Vatovavy sy ny fanarenana ny fiainam-bahoaka no banjinina sy hatao tarigetra, dia milamina amim-pitoniana ny faritra roa mifanilavodirindrina.

Inoana fa haneho ny heviny koa ny any Fitovinany sy ny ao Ikongo manokana.

Ralay

Lire aussi