La Gazette de la grande ile

Mpanao gazety zokiolona : nasondro-boninahitra

Publié le 20 octobre 2020

Voasoratra ao anatin’ny Diarin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety malagasy ny andron’ny omaly alatsinainy faha-19 Oktobra 2020. Ny antony dia mpanao gazety zokiolona maromaro no nasondro-boninahitra omaly, tetsy antokontanin’ny Tranom-bokim-pirenena etsy Ampefiloha. Natao teo ambany fiahian’ny Filohampirenena Andry Rajoelina izany ary nitarika ny lanonana ny Minisitry ny serasera sy kolotsaina, Rakotondrazafy Lalatiana Andriatongarivo. Zokiolona mpanao gazety telo no nakarina eo amin’ny laharan’ny “Grand Croix de Deuxième Classe”, dia Ingahy Andrianasolo Jean de Dieu, Rambeloson Jean Aimé, Raliarison Jean Victor. Roa tamin’ireo mpanao gazety zokiolona  hafa no nasondrotra amin’ny laharan’ny « Grand Officier de l’Ordre National Malagasy, dia i Jaonarison Norbert sy Ranivoarisoa Lydia Charlotte. Nisy efatra kosa no nomena ny laharam-boninahi-pirenena « Commandeur de l’ordre national malagasy »,  dia Rakotondravao Joseph Ignace sy Rabakoliarifetra Veromanitra Veloniaina ary Ramarokoto Andriampenomanana Samuel sy Rabekijana Félix. Ny nahazo ny mari-boninahitra « Chevalier de l’Ordre National malagasy » kosa dia nisy fito, dia Andriamorasata Solo Norbert, Ralandy Haja Jean Iréné, Rapetera Désiré, Ramanahadray Fidisoa Alexis Jonah, Randrianambinintsoa Didier Salomon, Andriamalala Adolphe ary Rakotoarijaona Elysée. Naneho fankasitrahana ny fitondram-panjakana malagasy tamin’ny nanomezana azy ireo an’izany laharam-boninahi-pirenena izany ny filohan’ny fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona (Club des Journalistes Doyens), Andriamorasata Solo Norbert, izay nanamarika ny ezaka vitan’ireo mpanao gazety zokiolona ireo teto amin’ny firenena, ary nisaotra manokana ny fitondram-panjakana izy satria nahatsiaro azy ireo dieny mbola amin’izao andro fahaveloman’izy ireo izao avy ny fitondrana fa tsy hoe « maty vao ramalala ». Raha tsiahivina dia tamin’ny taona 1993 no niforonan’ny Fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona (Club de journalistes Doyens) ka i Emilson Andriamiasinoro avy amin’ny Gazety Fanavaozana no filoha voalohany nitarika azy io. Nanomboka tamin’ny taona 1996 ka hatramin’ny 2007 kosa dia i Moks Razafindramiandra (La Gazette de la Grande Ile) no filoha nitarika ny fikambanana « CJD ». Ny taona  2007 ka hatramin’ny 2013 dia Rakotondrasoava Géorges (Gazety Telonohorefy) no filoha, ary ny 2013 ka hatramin’ny 2017 dia i Taitsy Gilbert (Rnm) no filoha, ary hatramin’ny 2017 ka hatramin’izao dia Andriamorasata Solo Norbert no mitarika ny fikambanana. Tsy azo hadinoina fa isan’ireo nanangana ny fikambanana Ingahy Rahajarizafy Rémi, Rakotoseheno Daniel (Dany Be) ; Ravololomihanta Suzelle, Gabriel Ramananjato, Rafidinarivo Jean Louis, Jean Rasamoely, Guy Razafimanantsoa, Max Ratsimandisa, Raharimalala, Mamy Rafenomanantsoa, Jean Ratsimandresy, Rabefananina, Ralaimihoatra Arsène, Paul Abraham Razafimaharo, Louis Rakotoary, Samuel Ramarokoto, Ralisy Andrianalijaona…

Ralay

Lire aussi