La Gazette de la grande ile

Politika : Iza no ho filohan’ny senat vaovao?

Publié le 12 décembre 2020

Androany zoma faha 11 desambra 2020 no hotanterahana ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin’ny antenimierandoholona. Mazava ho azy fa ny 100% ny olona ho amin’izany dia ny mpomba ny fitondrana avokoa. Raha toa ka misy olona hafa dia mety ho iray ihany no ho lany amin’ity toerana ity ny tsy mpikambana amin’ny IRD (isika rehetra miaraka amin’i Rajoelina). Inoana fa tsy ho ela fa ao anatin’ny andro vitsy dia efa ho fantatra koa ny mpikambana voafidy ho senatera vaovao eto Madagasikara izao(2021-2025).

Manana toerana politika lehibe eto amin’ny firenena izany loholona na senatera izany satria ankoatran’ny fanaovany lalàna sy ny fanarahana ny asan’ny governemanta ary ny fanaovany tantsoroka ny vondrombahoaka itsinjarampahefana isan-karazany dia ny filohan’ity  andrimpanjakana ity no misolo-toerana ny filohan’ny repoblika  raha toa ka misy ny fahabangana amin’izany nohon’ny aretina na ny fahafatesana na koa amin’ny fotoana filatsahana hofidiana indray amin’ny mandà manaraka. Zava-dehibe amin’ny politika izany satria izay filohan’ny “senat” na ny loholona dia tsy maintsy mieritreritra izany.

Eo anatrehan’izany andraikitra makadiry izay miandry ny filohan’ny antenimierandoholona izany dia tsy tokony ho olonolom-poana na tsangan’olona na koa kitoatoan’olona no mitazona io filoha io. Mazana dia olona manana traikefa, manana fahaizana sy olokendry ary olona tia tanindrazana sy mahalala tsara ny fireneny. Zava-dehibe amin’izany koa ny fahaizana politika mazava ho azy.

Sarotra dia sarotra nefa ny hahitana olona idealy mahafeno izany fepetra izany fa rehefa manana toetra maromaro takiana amin’izany dia efa tsara izay.

Iza ary no hofilohan’ny antenimierandoholona amin’ireo kandidà izay nilatsaka ho senatera ireo? Sarotra ny fanontaniana ary sarobaliana izany satria raha ny fahitana ny toetoetran’ireo olona natolotry ny IRD ho amin’io toerana io ka hofidy androany zoma dia tsy misy mahafeno ny fepetra ho amin’izany filohan’ny antenimierandoholona izany.

Noho izany dia miandry ny olona izay ho tendren’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay miisa 8 ambiny isika. Tsy maintsy olona antokisany sy akaiky azy izany.

Isan’ny be mpiresaka indrindra ankehitriny ingahy Ratsirahonana Norbert Lala izay mahafehy ny politika eto Imerina, Pierre Holder izay tale ny raharaha politika ao amin’ny fiadidiana ny repoblika ankehitriny, Depiote Irma sady minisitry ny mponina teo aloha, Tinoka Roberto minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Jacques Randrianasolo izay minisitry ny fitsarana teo aloha ary Augustin Andriamananoro izay minisitry ny paositra teo aloha.

Tsy azo atao tsirambina ny fanendrena ny ho filohan’ny antenimierandoholona ity satria iankinan’ny politika ny fanjakana sy ny hahamari-toerana azy. Ho fantatra ao anatin’ny iray volana izany ka dia ho hitantsika eo ny tohiny.

Jesy Rabelaolao

Lire aussi