La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday : Vahaolana vonjimaika ihany !

Publié le 13 avril 2021

Mitana anjara andraikitra goavana ho an’ny firenena sahirana izay mampahantra azy ny vesatry ny trosa mitambaby amin’izy ireny, ary isan’izany isika eto Madagasikara. Ny Ray Masina François dia niangavy an’ireo Rafitra iraisampirenena mpampanjana-bola sy tany mpampisambo-bola isan-karazany ho an’ny firenena mpindrana na mpanjana-bola mba hanafoana ny trosan’izy ireny amin’ireo tany sahirana. Isan’ny vahaolana takian’ny fiatrehan’ny firenena sahirana ny ady amin’izao aretina Coronavirus izao izany, hoy ny Filohan’ny fanjakana Vatikana.

Vahaolana goavana io satria ny isan’ny mitana anjara-toerana goavana sy azo ambara fa loharano mampahantra ny firenena sahirana dia io fitambesaran’ny trosan’ny mpampanajan-bola iraisampirenena sy ireo firenen-dehibe io amin’ny tany sahirana.

Ka raha miroso amin’io famafan-trosa io ny tompon-trosa dia mba misy rivotra hampiaina kely ny tany sahirana izany.

Tsy vahaolana maharitra sady mahomby anefa izany, ho an’ny tany sahirana, raha tsy misy fiovam-penitra mahery vaika raisin’ny mpitondra aty amin’ny tany sahirana.

Impiry impiry moa izay famafan-trosa izay fa raha vao voafafa iny androany dia ny ampitso ihany dia indro fa mitrosa ny tany madinika.

Vahaolana vonjimaika ihany izany ny famafan-trosa fa raha famafan-trosa hampirisihana ambadika ny tany sahirana hanohy ny fitrosana izany dia  miala an’Ankatso dia ao Ambohidempona.

Na ny ady atrehina amin’ny coronavirus aza mety tsy ho voakitika amin’izay vola notrosaina ka nofafana, raha sendra izay mpitondra mpiankin-doha sady mpanararao-pahefana no mpivavaka isanandro amin’ny fampanjanaham-bolan’ny avy any ivelany.

Mety hisy hilaza fa “voatery mitrosa ange ny tany sahirana satria tsy manana ny hihetsehana e!” Ekena izany fa misy vahaolana sahaza sady mahomby ahafahana miatrika ny tena fanavotam-pirenena sy fanarenana ny fiainam-bahoaka fa tsy voatery hitrosa e !

Ho antsika eto Madagasikara manokana dia zovy no tsy mahatasapa fa firenena manana harena goavana isika ? Dia mba lasa fisainana koa izahay mieritreritra hoe “dia nahoana loatra no lasa voasokajy ho firenena faran’ny mahantra sady bokan-trosa i Madagasikara ?”

Tetiky ny rafitra iraisampirenena mpampanjana-bola, na Banky Mondialy izy na FMI na BAD na BADEA na firenen-dehibe…. ny fiandrandrana ny harenan’ny tany iray, ary tsy hampindrana na hampisambotra na hampanjana-bola amin’ny firenena tsy manana harena azo tavanina na azo robaina sy atao rapa-dango ireny mpampanjana-bola na mpampisambo-bola ireny. Noho izany, mpitondra afaka miaro ny harem-pireneny, afaka mitrandraka ny harem-pireneny ka mikatsaka ny tombontsoam-bahoakany amin’izany harena izany no vahaolana maharitra sady mahomby fa tsy mpitondra handohalika sy hivavaka andro aman’alina amin’ireo mpampanjana-bola iraisampirenena ireo.

Ny mpitondra nifandimby teto hatrizay dia voasokajy ho mpivavaka sy mpiankohoka amin’ny mpampanjana-bola iraisampirenena sy firenen-dehibe mpampisambo-bola avokoa, ary tsy miraharaha ny harem-pireneny na horobain’ny vahiny eto mandra-paharitrany aza. Mpanao rapa-dango ny harena no tafaraka, ny ilany avy any ivelany, mpampanjana-bola fa ny ilany avy eto anatiny, mpivavaka aminy.

Ralay

Lire aussi