La Gazette de la grande ile

Malagasy : Vahoaka faran’izay ory eran-tany

Publié le 17 avril 2021

Araka ny tatitra nataon’ny banky iraisam-pirenena tamin’ny taona 2018, dia tafiditra ao anatin’ireo firenena 5 mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara. Mbola manaporofo izany ny tatitra nataon’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny sakafo (FAO) izay milaza fa eo amin’ny laharana faha-4 isika Malagasy raha ny tsy fanjarian-tsakafo no resahina . Amin’izao fotoana izao, tahaka ny firenen-drehetra dia mandalo krizy vokatry ny valan’aretina Covid-19 isika eto Madagasikara. Manoloana izany trangan-javatra izany, azo ambara fa vahoaka faran’izay ory eto amin’ity tany ity ny Malagasy rehefa mijery ny toe-draharaha misy  eto amintsika. Araka ny efa voalaza tery ambony, samy mandalo fahasahiranana daholo  ny firenen-drehetra, saingy ny vahoaka malagasy no tena mijaly. Raha samy mihatrika mihatrika ny fihanaky ny Coronavirus daholo ny firenena rehetra, tsy vitan’izay ihany ny antsika Malagasy fa mbola miaina ao anatin’ny olana maro izay mampimenomenona ny mponina satria ny fiainana andavan’andro mihitsy no voakasik’izany. Isany lehibe amin’izany ny resaka fahatapahan’ny jiro sy rano izay mbola mampiteny ny moana, mandrak’ity ny androany. Mbola maro ny fokontany eto Andrenivohitra no tsy mahazo rano raha tsy ora vitsy isan’andro, ary voatey milahatra mandritra ny ora maro eny amin’ny paompin-drano.

Mbola manampy trotraka izany ny fiakaran’ny vidin’ireo entana ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavan’andro (PPN), ny tsy filaminana sy ny tsy fandriampahalemana amin’ny tanàn-dehibe sy ny any amin’ny tontolo ambanivohitra, ary ny olana maro samihafa miseho eny anivon’ny fiarahamonina rehetra eny. Etsy ankilany, manoloana ny valan’aretina Covid-19 dia anisan’ireo firenena vitsy an’isa mbola tsy nahatonga ny vakisiny isika eto Madagasikara na efa niditra ao anatin’ny Covax aza.Ny ankamaroan’ny firenena rehetra anefa dia efa miroso amin’ny fanaovana vakisiny faobe ny mponina ao aminy. Na ny nosy Comores aza izay nambara fa hampidramantsika vola aza dia efa miroso amin’izay fanaovana vakisiny izay, ny faramparan’ny volana marsa teo. Izany trangan-javatra rehetra izany no ahafahana milaza fa vahoaka faran’izay ory eto amin’ity tany ny Malagasy satria sady miaina ao anatin’ny fahantrana lalina no mbola misedra olana maro ihany koa.

F.Tsihiavonana

Lire aussi