La Gazette de la grande ile

Madagasikara : Firenena manankarena dondrona

Publié le 11 mai 2021

Hatramin’izay nisian’ny fahaleovantenam-pirenena nanomboka tamin’ny taona 1960 ka hatramin’izao 2021 izao dia fahantrana no niainan’  ny vahoaka Malagasy. Malaza fa manakarena i Madagasikara maneran-tany noho ireo harena maro voajanahary anany na an-tanety na ankibon’ny tany ary na an-dranomasina. Lazaina fa paradisa kely mihitsy aza.

Volamena, vatosoa isan-karazany, solika, andramena, omby sy biby fiompy isan-karazany, ary hazan-dranomasina tsy hay noanoa no mandrakotra ny ranomasina eto Madagasikara. Tsy tenenina koa ny tany malalaka izay azo volena tsara. Tsy voatrandraka hatramin’izao fotoana izao ny tany 300 tapitrisa hektara izay ananan’i Madagasikara raha tsy ny 3 tapitrisa hektara ihany no voatrandraka raha ny antotanisa ao amin’ny misteran’ny fambolena 2019.

Diso hatramin’izay ny làlan-kizoran’ny firenena eto Madagasikara amin’ny fampandrosoana. Ny hiasam-panjakana  sy ny hiasa birao no ihazakazahan’ny zanakin’ny Malagasy sy nanabeazana azy hatramin’ny andron’ny fanjanahantany . Izany fomba fisainana izany nefa dia tsy hampanakarena sy hampandroso velively ny firenena. Tsy misy nifantoka tany amin’ny toe-karena ny fanabeazana sy ny tanjon’ny fitondrana hatramin’izay. Nopotehana aza ny orinasa nifototra tamin’ny famokarana sy ny fandraharahana teto Madagasikara na orinasam-panjakana izany na orinasa tsy miankina. Ny karana , ny frantsay sy ny erôpeanina no nibaiko ny fandraharahana sy ny nampandrosoana  teto Madagasikara. Nanampy azy ireo ankehitriny ny sinoa.

Tompon’andraikitra   amin’ny  fahantrana hatramin’izay ny mpanao politika rehetra teto Madagasikara fa indrindra ny filoham-pirenena izay nitondra teo hatramin’izay. Tsy nisy sori-dàlana mazava ara-toekarena hitantanana ny firenena teto hatramin’izay. Mazàna dia fanondranana ny harena teto Madagasikara no nitranga nifanesy hatramin’izay.

Dondrona ny vahoaka Malagasy sy ny fitondrana hatramin’izay satria tsy nahay mitrandraka ny harena voajanary nomena azy fa navela handihizan’ny firenena avy any ivelany tanteraka. Raha mbola izao toe-tsaina izao no hitondrana ny firenena dia tsy hisy fandrosoana izany eto.

Jesy Rabelaolao

Lire aussi