La Gazette de la grande ile

ORTM : Mama sôsy no lasa mpitatam-bola

Publié le 28 septembre 2021

Vao nandray ny toerany ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy (Mama sôsy) dia ny Office de la radio et télévision de Madagascar (ORTM) no nasiany fanovana voalohany. Ny mpiasa tao aloha no nodioviny voalohany ka am-polony ireo nesorina, ary nisy tamin’izany no efa mpiasa nandritra ny taona maro. Taty aoriana indray, na tamin’ny volana aogositra 2020, dia zavatra mamohehatra no nataon’i Lalatiana Rakotondrazafy satria nofoanany ny filankevi-pitantanan’ny ORTM ary manaporofo izany ny fampahafantarana navaokan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina tamin’ny 30 septambra 2020. Tsara marihana anefa fa ny filankevi-pitantana no rafitra mpanaramaso ny vola rehetra mihodina eo anivon’io ofisin’ny radio sy ny televizionim-panjakana io, ary tompon’ny fanapahan-kevitra rehetra raisina. Rehefa nofoanana anefa ny filankevi-pitantanana dia nanfindra  amin’ny ministera mivantana ny fitantanana rehetra, anisan’izany ny vola mazava ho azy.

Marihana fa rafitra maromaro no voasolotena tao anatin’ny filankevi-pitantanan’ny ORTM, dia ny ministeran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, ny firaisamonim-pirenena, sns sns. Io rafitra io no tokony manapaka sy manaramaso ny fampiasam-bola rehetra eo anivon’ny ORTM, kanefa tao anatin’ny herintaona izao dia i Mama sôsy mivantana no tompon’ny fanapahan-kevitra rehetra, izany hoe izay tiany hanaovana ny vola ao. Tsara anefa ny manamarika fa vola be tsy toko tsy forohina no miditra ao satria ankaotra ny dokam-barotra izay mahatratra amina miliara ariary isam-bolana, dia mbola mahazo “subvention” avy amin’ny fanjakana sy famatsiam-bola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka ihany koa ny ORTM. Araka ny fantatra dia manodidina ny 4 miliara ariary ny vola miasa ao. Mazava ho azy fa matoa noravan’i Mama sôsy ny filankevi-pitantanana dia misy tanjona maloto ao ambadika, ary tsy inona izany fa resa-bola. Tsiahivina ihany fa tompon’andraikitra teo anivon’ny ministeran’ny serasera sy tao amin’ny ORTM tany aloha maromaro no efa voapanga ho nanodikodim-bola tao amin’io ofisy io. Tsy mahagaga izany amin’ny lafiny iray satria vola be tsy toko tsy forohina no mihodina ao.

La Gazette

Lire aussi