La Gazette de la grande ile

Malagasy : Telo taona nizakana ny tsy eran’ny aina

Publié le 19 janvier 2022

Telo taona androany alarobia faha 19 janoary ny faha telo taona nitondran’ny filoham-pirenena ankehitriny an’i Madagasikara.Ny 19 janoary 2019 no natao ny fametrahana azy amin’ny fomba ofisialy teo Mahamasina.

Tao anatin’izay telo taona izay dia nisy ny zavatra vita toa ny hopitaly manaram-penitra  sy CSB-II  miisa 120, ny kianja manaram-penitra isakin’ny renivohitrin’ny faritra, ary ny sekoly EPP sy CEG ary Lyçée manarampenitra ihany koa eo amin’ny 50 eo ho eo no isany. Eo andàlam-panamboarana ny làlam-pirenena faha 5-A Ambilobe –Vohemar sy ny Rn  44 Moramanga- Ambatondrazaka. Azo lazaina fa nihena 50% ny asan-dahalo tamin’ny faritra fitsivitsy, basy aman’aliny no naverin’ny dahalo an-tsitrapo tany amin’ny mpitandro ny filaminana. Na izany aza dia mbola maro ny asan-dahalo no nivadika takalonaina indray amin’ny faritra maro ka olom-belona indray no lasibatra amin’izany. Nihena ny fanafihana tany amin’ny làlam-pirenena.

Raha tsorina dia nisy fahatsarany noho ny fanjakan’ingahy Hery Rajaonarimampianina ny amin’izao fotoana izao, izay nanjakan’ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly avolenta.

Na izany aza dia nizaka ny tsy eran’ny aina ny vahoaka Malagasy nandritrin’ny telo taona nitondran’ny filohan’ny repoblika ankehitriny ny firenena izao. Nigagan’izao tontolo izao ny hamafin’ny kere tany atsimo. Olona telo tapitrisa no tsy nanana hanina ho hanina nandritry ny volana maro ka nivelona tamin’ny hoditra sy ny kakana ary ny hoditra raiketa. Be dia be ny olona tsy nanana asa vokatrin’ny covid-19. Mahatratra 1169 izao ny olona maty hatramin’ny faha 14 janoary 2022 lasa teo eran’i Madagasikara raha ny tarehi-marika ofisialy. Tafakatra 3000 ariary ny kg ny vary fotsy raha toa ka 1600 izany teo aloha. Niakatra 16000 ar ny hena omby ny kg, ny atody tafakatra 650 ariary ny iray raha 500 izany teo aloha. Mitombo isa andro aman’alina ny mpangataka. Mitombo izay tsy izy ny olona tsy mananasa. Nihena ny sandan’ny vola ariary ka tafakatra hatrany amin’ny 4500 ariary ny “euro” iray raha toa ka 3800ar teo aloha. Ny mpiasam-panjakana raiki-trosa mandava-taona ary miha mahantra andro aman’alina.

Isan’ny firenena efatra mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara izao.

Randriambe Jesy Rabelaolao

Lire aussi