La Gazette de la grande ile

Fahadiovan’ny rano : Mandainga ny fanjakana sy ny Jirama

Publié le 29 avril 2022

Hamafisina androany fa dia mamita-bahoaka ny mpitondra fanjakana sy ny orinasa Jirama. Rano maloto isan’andro no sitrahan’ny mpanjifa hatramin’izao. Toa zary fahazaran-dratsy ny lainga afafin’ny mpitondra fanjakana sy tompon’andraikitra eo anivon’ny Jirama. Toy ny ranom-potaka manompy maitso no am-pigohana ny vahoaka mpanjifa   isan’andro, izay toa lasa nahadonto azy ka nanaiky ny tsindry lava ataon’ny mpitondra fanjakana mandavan-taona. Na inona volon’andro teto amintsika na inona dia tsy mbola nahatsiaro ny vahoaka fa nisitraka 100% ny tamberin’andraikitra mifanaraka amin’ny filàny andavanandro. Iankinan’ny aim-bahoaka tanteraka ny tolotra avy amin’ny mpitondra fanjakana sy ny Jirama, raha rano fisotro no resahina. Koa hevero hatrany ny ho fanatsarana ny kalitao omena ny mpanjifa eo amin’ity famantsian-jiro sy rano ity.

Lasa fahazarana ho an’ny mpanjifan’ny Jirama ny tsy maintsy hanefana ny sara-pandaniana isam-bolana, na tsizarizary mandavan-taona aza ny asa tolotra (service) omena ny mpanjifa, na rano io na herin’aratra. Hotsiahivin’ny mpanjifan’Antananarivo afaka enina ambin’ny folo volana ny kalitao famatsian-drano na ny herin’aratra ataon’ny mpitondra fanjakana sy ny Jirama.

Soarak

Lire aussi