La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday

Publié le 27 mai 2022

Loza mihatra amin’ny firenena ny zava-mahadomelina

Nikarakara valandresaka nombana famelabelarana ary nolaroina fanehoan-kevitra sy fifampizarana traikefa momba ny fihanahan’ny zava-mahadomelina eto Madagasikara ny Fikambanana iray miady amin’io fihanahan’ny zava-mahadomelina io ny alarobia teo, tetsy Antanimena. Io Fikambanana io moa dia ny CCAA na ny « Centre de Cure Aro Aina », ka ny tompon’andraikitra voalohany ao, ny Dr Andriamiarinarivo Miarintsoa no namelabelatra ny voka-panadihadiana nataony.

Maro ny sokajin’olona tonga nandray anjara sy nanatrika an’io famelabelarana miharo fifampizarana fahaiza-manao io, na ny avy amin’ny Antenimierampirenena, ny avy amin’ny fitandroana ny filaminana (Zandarmariam-pirenena), ny avy amin’ireo masoivohom-panjakana vahiny eto Madagasikara, ny olom-boafidy avy amin’ny ambaratonga isa-paritra, ny mpitantana fikambanana sy mpitaiza tanora, sy ny maro.

Raha bangoina ny famelabelarana dia nivoitra ny hoe « hatramin’ny fotoam-pihibohana teto Madagasikara noho ny aretina Covid 19 no nihazakazaka ny fitomboan’ny olona miankin-doha amin’ny zava-mahadomelina ». Ny fiankinan-doha amin’ny zavatra iray dia mahadomelina azy, hoy ny Dr Andriamiarinarivo Miarintsoa, na sigara na paraky na rongony na ny heroine sy cocaine.

Ny fiankinan-doha amin-javatra iray dia tsy mahasoa fa miteraka voka-dratsy amin’ny tenan’ny olona miankin-doha. Noraisiny ho isan’izany ny ankizy maro sy ny tanora revo, zary mandritry ny andro, amin’ny finday sy ny facebook ary ny internet. Tsy ratsy amin’izao izy io fa raha miankin-doha aminy, dia manimba. Toraka izany ny zava-drehetra.

Raha ny tontolon’ny zava-mahadomelina, dia nohazavain’ny Dr Andriamiarinarivo Miarintsoa, ny fanombohan’ny fisarihan’izy io ny tanora. Tanora etrotrerony matetika no voasariky ny mahadomelina mahery vaika eto amintsika dia ny « Cocaine » sy « heroine », hoy izy. Manodidina ny 14 ka hatramin’ny 22 taona. Ny fanandramana, ny fiarahana amin’ny namana… ireo matetika no mahasodoka satria mahatsiaro fahafinaretana sy tsirony ilay mandray azy dia roboka. Misy ny fohana, ao ny trohana amin’ny orona, ao ny atsindrona…ireo no fampiasan’ny tanora azy.

Ny cocaine dia akora avy any ampita fa tsy misy azy io eto amintsika, hoy ny fanampim-panazavana, ary tsy ny olon-tsotra mpivoaka sy mpiditra eto amin’ny firenentsika no mpitondra azy io fa karazana tambajotra iray mihitsy. Toy ny famoahana antsokosoko volamena sy vatosoa sarobidy ihany e. Izany hoe tena rafitra « mafia » mihitsy, izay mifampizara tombontsoa. An-tapitrisany maro mântsy ny vidin’ny cocaine ary mpanam-bola matetika no mampiasa azy io na zanaky ny mpanam-bola.

Fahapotehan’ny firenena no vokatry ny fihanahan’ny cocaine sy ny zava-mahadomelina ankapobeny eto amin’ny tany sy ny firenena, hoy ny Dr Andriamiarinarivo Miarintsoa, satria fantatsika ny voka-dratsy aterany : Fimamoana, fahalemen’ny vatana, fahasimban’ny rafi-pisainana, herisetra, fanolanana, fahasimbam-pananana… ary misy fiatraikany goavana amin’ny tontolon’ny fihariana ny fihanahan’ny zava-mahadomelina eto satria ny tanora izay fanoitran’ny famokarana no simbany.

Mitaky fandraisana fepetra hentitra izany ny ady amin’ny zava-mahadomelina, na ny fambolena rongony, na ny fisakanana ny fiparitahany, na ny fampidirana cocaine eto na ny fiarovana ny tanora amin’ny fanabeazana sy ny fanentanana isan-karazany…ary ao indrindra koa ny fampiharana ny lalàna.

Tohanana

Lire aussi