La Gazette de la grande ile

Harena ankibon’ny tany

Publié le 02 juin 2022

Mpandrebireby vahoaka ny minisitra

Nanao tatitra tetsy amin’ny Antenimierampirenena etsy Tsimbazaza ny talata teo ny Minisitry ny harena ankibon’ny tany, Rakotomalala Olivier. Tamin’izany no nanambarany fa nandeha nanatanteraka iraka tany Soisa izy ka ny tanjon’ny iraka nampanaovina azy dia ny hijery ireo orin’asa afaka hanadio ny volamenantsika malagasy mba hahafahana mamadika izany volamena voadio izany ho tahirim-bola vahiny na ilay antsoina hoe “or monetaire” ao amin’ny Banky Foiben’ny Repoblikan’i Madagasikara. Isan’ny nanehoan’ity minisitry ny harena ankibon’ny tany ity fanamarihana tamin’izany koa ny hoe “nisy fepetra nofaritan’ny Tahirim-bola iraisampirenena na “FMI” fa tsy ny fahadiovan’ny volamena hatrany amin’ny 99,9% ihany no mason-tsivana tsy maintsy hotratrarina amin’izany fa tsy maintsy voaporofo koa fa tsy nampiasana zaza tsy ampy taona na herisetra ny nahazoana ilay volamena. Fa etsy ankilany dia ny FMI ihany koa, hoy ny minisitra Rakotomalala Olivier, no nandrara ny Banky Foibe tsy hividy volamena intsony mba tsy hihitsoka amin’izany ny vola.

Tsy misy azo hamaivanina izany rehetra izany saingy tsinjo fa feno fandrebirebena vahoaka ny fihetsik’Ingahy Minisitra Rakotomalala Olivier, ary mbola manaiky hobaikoin’ny mpampanjana-bola iraisampirenena toy ny FMI.

Ny fanadiovana ny volamena amin’ny sehatra voafaritra ho amin’izany aloha dia tsy asiana ady hevitra fa izy maika hanadio no mahavariana. Na 3 taonina aza ve no ao ka hodiovina dia izay dia mahafa-po fa hoe voaantoka ny sandan’ny vola malagasy ”ariary”? Tokony ho ezaka goavana irosoan’ny fitondrana aloha ny miaro ny harempirenena “volamena” tsy hiondrana antsokosoko mankany ivelany. Efa nomarihinay teto fa ny tany Dubaï fotsiny no nahatratra 15 taonina ny volamena malagasy miondrana antsokosoko any isa-taona. Raha voaaro sy voafehy ny volamena malagasy dia tsy voatery hividy ny Banky Foibe ka hoe hikatso ao ny vola. Tsy ny vola mihitsoka ao no zava-dehibe fa ny fahafahana miaro sy mifehy azy. Ny an’ny FMI toa ny fandroban’ny mpanani-bohitra mpandroba harena sy mpanondrana any tsokosoko ny volamenantsika any ivelany indray no arovany ka amerany ny fanjakana tsy hividy ilay volamena.

Etsy andanin’izany, na tsy havadika ho tahirim-bola vahiny (or monetaire) ao amin’ny Banky Foibe aza ilay vola, izany hoe tsy voatery hodiovina mba hamadihana azy ho “or monetaire” dia akora iray maro mpividy io eo amin’ny tsena iraisampirenena ka ho azo antoka fa ho fanoitran’ny fahafahan’i Madagasikara mampiditra vola vahiny betsaka eto ny fivarotan’ny fanjakana azy io mivantana.

Tsimba

Lire aussi