La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday

Publié le 07 juin 2022

Arahi-maso ny fahombiazan’ny ministeran’ny Jono

Isan’ny tontolo voalaza fa tsy voafehintsika malagasy ny jono sy ny harena an-dranomasina. 800 tapitrisa Euro isa-taona no voalaza fa harena sy vokatry ny jono an-dranomasina tsy tafiditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Efa voaresaka mandrakariva eto fa ny Vondrona Eraopeana no tena mpiara-miombona antoka goavana amintsika malagasy amin’io tontolon’ny jono an-dranomasina io. Mody doniny tapany isika mba handoa erany aminy satria fanamboarana fotodrafitrasa ilavoamena no vatsiany vola dia roboka ny mpitondra antsika manaiky hivarotra ny lamatrantsika (thon) aminy amin’ny 200 Ariary ny iray kilao. Amin’izay, tsy manara-penitra ny fanaraha-maso ny fifanojoan’ny lanjan’ny harena an-dranomasintsika voatrandraky ny Vondrona Eraopeana eto izay raiketiny anaty fanambarana sy ny tena miondrana any aminy. Eo ny tsy fahampian’ny fitaovana avy amintsika malagasy hahafahantsika manara-maso tokoa izany fa eo koa ny tampi-maso e. Ndeha mba tsy ampiasaina eto aloha ny hoe « kolikoly ».

Raha ny rariny sy ny hitsiny dia ny Vondrona Eraopeana izany no tokony ho sarotiny voalohany amin’ny fiahiana ny hazan-dranomasintsika. Ny Vondrona Eraopeana izany no tokony ho voalohany mpamatsy fitaovana antsika malagasy ho amin’ny fiarovana sy fanaraha-maso ny harena an-dranomasina eto, saingy tsy izay no tena fandehany. Ny azo antoka kosa aloha, na tsy vitantsika malagasy aza ny tena manara-maso ny fivoahan’ny harena andranomasintsika eto dia tsy hanaiky ho tratra farany amin’ny fandrobana ny harenantsika ao andranomasina ao ny Vondrona Eraopeana.

Fantatra ange fa manao ankisisika mangalatra ny harena andranomasintsika na ny japoney na ny Afrikana, na ny Eraopeana hafa, na ny aostraliana sy ny hafa e ! Fa ny lohalaharana, hoy izahay, ka tena mahazo be dia ny Vondrona Eraopeana.

Mahavelom-bolo ankehitriny ny nandre tao anatin’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo fa notoloran’ny filohampirenena sambo madinika haingam-pandeha » (vedettes rapides) miisa fito ny ministeran’ny Jono sy ny toekarena manga, izay hoenti-manara-maso sy mitily ireo fanjonoana manerana ny morontsirak’i Madagasikara.

Raha ny fidadasiky ny velaran-dranomasin’i Madagasikara no jerena dia mbola vitsy izany sambo madinika mpisitrika sady haingam-pandeha izany, saingy raha miohatra amin’ny vokatra tokony hisongadina kosa dia tsy hitovy ny tamin’ny fotoana tsy mbola nisian’ireo sy ny amin’izao fotoana efa misy an’ireo. Izay no mahatonga anay hanamarika fa dia manara-maso akaiky ny ministeran’ny jono ny firenena malagasy, ary tokony hifanome tanana aminy amin’izany fitiliana ny tontolon’ny jono an-dranomasina eto amintsika izany ny tafika.

Tokony ho efa fantatra mihitsy mantsy ny toerana tena fangalaran-dry zalahy ny harenantsika, na lamatra (thon) na ny makamba (crevettes) na ny orambe (langoustes) na ny trondro hafa.

Tsy maintsy arahi-maso haingana koa ireo mpandraharaha vahiny hafa izay nomena alalana an-tsokosoko (licence) tany ambadika tany izay efa nanararaotra nandroba ny harem-pirenentsika nandritra ny taona vitsivitsy.

Ny vola tafiditra ao amin’ny kitapom-panjakana malagasy ho setrin’ny tsy fahafahan’ny mpandroba ny harena andranomasintsika mangalatra intsony dia fanoitra goavana ho amin’ny fanavotam-pirenena sy ny tena fanarenana ny fiainam-bahoaka satria raha ny antsasaky ny 800 Tapitrisa euros isan-taona ihany no tafiditra dia efa goavana amin’ny tetik’asa ho fampivoarana ny fiainam-bahoaka izany.. mba tsy handohalihana amin’ny Banky Mondialy sy ny FMI mbamin’ny Vondrona Eraopeana sy ny hafa.

Tohanana

Lire aussi