La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday

Publié le 28 juin 2022

Tsy fanohanana ny mpitondra ny fetin’ny 26 jona

Rehefa  migadona ny fetin’ny 26 Jona isa-taona, toy ny fetim-pirenena any amin’ny tany rehetra, dia misy hatrany ny lanonana ara-panjakana. Ny mpitondra fanjakana amperin’asa no mikarakara izany. Raha ny marina dia fanao isa-taona ny fankalazana ny fetim-pirenena, ary toa izany koa ny eto amintsika rehefa migadona ny faha-26 Jona. Mpiasampanjakana no misahana ny fanatanterahana azy io isa-taona fa toro-marika ankapobeny no miainga amin’ny mpitondra fanjakana. Ny dikan’izany rehetra izany dia raharaham-panjakana ny fetin’ny 26 Jona fa tsy raharahan’ny mpitondra fanjakana.

Amin’ny maha-mpitarika ny mpitondra amperin’asa ny  filohampirenena, ary amin’ny maha-vovonana iadian’ny lohany azy eo amin’ny andrim-panjakana isan-tokony dia izy no mitarika ny hetsika rehetra rehefa tonga ny fetin’ny 26 jona. Diso noho izany ny fiheverana fa « fetin’ny filohampirenena ny fetin’ny 26 jona ka ndeha hidongy tsy hanotrona ny lanonam-panjakana ny mpanohitra ». Diso koa ny fiheverana fa « ferin’ny filohampirenena ny fetin’ny 26 Jona ka hireharehan’ny filohampirenena amperin’asa ho fankasitrahan’ny vahoaka azy ny fahamaroan’ny olom-pirenena tonga nanome voninahitra sy nanatrika an’ilay fety ».

Endrika iray tokony ho taratra isaky ny fetin’ny 26 Jona, noho izany, ny fifanotronan’ny firenena, ka tokony ho tazana sy hita eo avokoa ny sokajin’olona rehetra, na mpomba ny fitondrana na mpanohitra azy na olon-tsotra. Fiaraha-mientana io fa tsy fanehoana tsy fitovian-kevitra. Ho an’ny tsy mpomba ny fitondrana, rehefa tsy mazoto mifanotrona ianao dia mangina fotsiny fa tsy manao teny hafahafa toy ny hoe « angaha misy vola hozaraina any no tsy maintsy tonga any aho ? ». Ny mpitondra koa tsy tokony hamaly teny hafahafa mety mitovitovy amin’izany, sanatriavin’ny vava, raha tsy tonga ny andaniny.

Fotoanan’ny fifampitaizana ho olom-pirenena izao satria izay no takian’ny fanavotana sy fanarenam-pirenena. Tsy ahafahana mampiakatra ny vokatra eny an-tsaha na mampitombo ny vidim-bokatry ny tambanivohitra, tsy ahafahana mampahomby ny fifehezana ny tsikombakomba amin’ny fandrobana sy fanondranana harem-pirenena ny fifanotronana amin’ny fetim-puirenena toa ireny saingy fanoitra iray manome hery sy risi-po ny vahoaka hiatrika amim-pahavitrihana ny asa aman-draharahany andavanandro kosa ny fahitany ny rehetra mifanotrona amin’ny vanim-potoana toa ireny, izay antoka iray ho amin’ny fitoniana ara-piaraha-monina ankapobeny ireny. Izay fitoniana izay dia fototry ny firosoan’ny tsirairay maneho ny risi-pony amin’ny andraikiny andavanandro, ka tafiditra ao anatin’izay ny fanaraha-maso ny fanararaotana ny fahefam-panjakana, ary toraka izany ny fifehezana ny harem-pirenena eo anoloan’ny fitrandrahana sy fanondranana  an-tsokosoko izany.

Azon’ny vahoaka ijoroana koa mametraka fefy  na aro-fanina amin’izay fihetsiky ny tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny amin’ny tsy fanarahan-dalàna sy tsy fanajana ny rariny sy hitsiny amin’ny raharaham-pirenena ankapobeny izany.

Tohanana

Lire aussi