La Gazette de la grande ile

Famaizana ny mpitatitra : Miantso ny mpanjifa hanohitra ny tsy rariny

Publié le 29 juin 2022

Raha ny sitrapon’ny mpitatitra rehetra eto Antananarivo Renivohitra, izay mivondrona ao anatin’ny Uctu, dia tsy mbola mahafa-po azy ireo io saran-dalàna 1 000 Ariary tian’izy ireo hampiharina ato ho ato io. Eto dia miantso ny mpanjifa hitaky amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny fifamoivoizana an-tanety sy ny ministeran’ny fitaterana amin’ny fampiharana ny sazy ho an’ireo  mpitatitra tsy manaja ny bokin’andraikitra sy tsy manome lanja ny kalitaon’ny asa . Averina fa ny mpanjifa dia mpanjaka hatrany rehefa hanjifa izy ireo, satria miala vola. Anisan’ny mpampidi-bola ho an’ny fitateram-bahoaka ny mpanjifan’ny fitaterana. Noho izany, mitaky ny kalitao mendrika ny tamberin’andraikitra ho an’ny mpanjifa, izay voalaza anaty bokin’andraikitra. Ambara etoana koa ny tokony hanafoanana ny fiara izay manana varavarana fivoahana aorianan’ny seza farany , izay tsy hitan’ny mpamily akory ka matetika dia mitera-doza ho an’ny mpandeha rehefa hivoaka na hiditra ny fiara. Izay taxibe ahitana varavarana misokatra eo amin’ny takibany, an-kavanan’ny mpamily no tokony laniana amin’ny fitsirihana teknika hanao ny asa fitateram-bahoaka.  Eo koa ny fametahana ny mari-pamantarana ny hafainganam-pandeha tsy hihoatra ny 30 kilometatra isan’ora amin’izay, fa tsy ho azo ekena intsony ny 75 kilometatra isan’ora.

Manaraka izany, miziriziry ny hampiakatra ny saran-dalana ho 1 000 ariary ny mpitatitra. Nilaza mantsy ny filohan’ny mpitatitra omaly fa « tsy mbola nahita mpanjifa niaro azy ireo rehefa niakatra ny vidin’ny kojakojam-piarokodia sy ny saram-piakarakara ny ara-taratasy na ny ara-teknika ».

Fa firy isan-jaton’ny mpitatitra no tena nanaja ny bokin’andraikitra ara-dalàna , ka nahafa-po ny vahoaka mpanjifa nandritra ny fampiakarana saran-dalàna? Zary fatiantoka hatrany no noziogain’ny mpandeha tamin’ireny fitateram-bahoaka ireny hatrizay. Saiky isan’andro dia misy mpanjifa mitaraina amin’ireo hadalana ataon’ny mpanao asa fitateram-bahoaka. Koa miantso ny vahoaka mpanjifa hanohitra amin’ny fampiakarana ny saran-dala

na , raha hitovy tamin’ny saran-dalana niakatra hatramin’izay ihany ny mbola kalitao jifaina. Tsy azo ekena intsony ny gaboraraka mandritry ny asa fitateram-bahoaka.

Aina Soa

Lire aussi