La Gazette de la grande ile

Gasy : Sady mpangataka no bado

Publié le 06 juillet 2022

Tsy misy zavatra mandeha intsony eto Madagasikara fa iankinany amin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena avokoa..

Ny repoblika voalohany sy ny antsasakin’ny repoblika faharoa ihany no tsy nangataka ny firenena Malagasy. Fa ny mpitondra taorian’izay rehetra dia filoham-pirenena mpangataka avokoa. Tsy afaka nitondra ny firenena amin’ny harenany sy ny fahaizany fa mpangataka no azo isokajiana azy ireo.  Tsy vitan’ny mangataka fa tena mandohalika sy mitalaho mihitsy mba hampandehanana ny raharaha rehetra ao aminy.

Htramin’ny vola handoavana ny karaman’ny mpiasampanjakana dia andrasana amin’ny vondrona erôpeanina «  aide budgetaire » na fanampiana ara-bola satria bado sy zatra mpangataka.  Hatramin’ny vola ho entin’ny vahoaka Malagasy hifidy izay ho filoha aza dia angatahana any amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena avokoa amin’ny alalan’ny CENI( vaomiera mahaleon-tena momba ny fifidianana), raha tsy izay tsy afaka mifidy.

Ny asa fampivoarana rehetra toa ny làlana, ny sekoly, ny hopitaly dia vola avy any amin’ny fianakaviana iraisam-pirenena avokoa no amboarana izany, izay vao mahavita ny mpitondra Malagasy. Raha tsy ny FID dia ny vondrona erôpeanina dia ny fiaraha-miasa amin’ny firenena frantsay na japonea na koa arabo no isan’ny mpanome vola amin’izany sy ny hafa maro…

Ny asa fampandrosoana ny firenena toa ny fambolena ny orinasa lehibe sy ny fiompiana dia tsy vitan’ny Malagasy intsony fa angatahana avy any ivelany avokoa. Tsy vitan’ny hoe mangataka fa mbola bado koa. Na ny antotan-taratasy hoentina hangatahana tsy hain’ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Tena sady mpangataka no bado.

Taratry ny habadoana ny tsy fahaizan’ny mpitondra fanjakana ankehiitriny mandrafitra ny tetikadim-pampianarana, ny fampandrosoana rehetra ary ny asa fampivoaram-pirenena. “Maître fram” tsy mahay mamakiteny sy manoratra no mpampianatra any amin’ny sekolim-panjakana. Hatrany amin’ny oniversite dia gaboraraka avokoa.

Koa satria tena mpangataka i Madagasikara dia nomen’ny banky iraisam-pirenena vola 85 tapitrisa dôlara na 346 miliara ariary hikarakarana ny kere any atsimo indray. Ankilany indray dia namoahana  fanampiana vola 500 miliara ariary ny JIRAMA avy amin’ny volam-bahoaka noho ny tsy fahaizana mitantana.Tsy misy asan’ny fanjakana raha tsy mangataka ankehitriny.Izao vao tena avy anmin’ny hira hoe “de mangataka re tompoko ô” hoy i Sareraka

Randriambe Jesy Rabelaolao

Lire aussi