La Gazette de la grande ile

Inty ny Nday

Publié le 11 août 2022

Tsy mitaky fikaonan-doham-pirenena ny any amin’ny faritra

Teboka iray ifandroritan’ny ankolafin-kery politika isan-tsokajiny aty amin’ny Renivohi-pirenena aty Antananarivo, ny hanatanterahana Fikaonan-doham-pirenena alohan’ny hirosoana amin’ny fifidianana filohampirenena amin’ny taona ho avy. Ny foiben’ny Antoko misora-tena ho mpanohitra aty Antananarivo no mitaky azy io mafy. Itrikitrihan-dry zareo fa « tsy azo itokiana ny Hcc sy ny Ceni fa saribakolin’ny mpitondra ankehitriny ». Etsy ankilany, hararaotin-dry zareo ny tenin’ny Ffkm mba hifanatonan’ny mpitondra sy ny mpanohitra hiara-midinika ny vahaolana hialana amin’izao fahasahiranam-bahoaka izao. Resaka toekarena sy sosialy no nifotoran’ny fampitan-kevitry ny FFkm raha politika politisiana (kilalao politika) ny an’ny mpanohitra. Nahazo aina koa ny mpanohitra amin’io fitakiany io satria misy amin’ireo solombava eraopeana no miteny an’io. Solombava izay tsy tokony anaovana tompon-trano mihono ny malagasy fa namana akaikin-dRavalomanana.
Ny mahavariana anefa dia asa na tetika ao anatin’ilay kilalao politika na tsy to-teny any amin’ireo rantsa-mangaikany any amin’ny faritany ny mpanohitra aty amin’ny foibe fa hafa ny hevitry ny mpikambana amin’ireny antoko mpanohitra ireny any amin’ny faritany.
Nandritra ireo fifanakalozan-kevitra sy loa-bary an-dasy nokarakarain’ny Vaomierampirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) tany andrenivohitr’Antsiranana sy Renivohitr’i Toliara ary ny Renivohitr’i Fianarantsoa, dia isan’ny nasaina ka tonga nandray anjara tamin’izany fifanakalozan-kevitra sy loa-bary an-dasy izany ny avy amin’ny antoko politika tsy nisy fanavahana. Ny mpanao gazetinay nanatri-maso izany fifanakalozan-kevitra tamin’ireo renivohi-paritany telo ireo izany dia nahitana mivantana fa tsy nitaky na indraim-bava ny hanaovana fikaonan-doham-pirenena araka ny fitakian’ny foibe aty Antananarivo. Fahavitrihana handray anjara amin’ny fifidianana ho avy no navoitran’izy ireny, fa nametraka fanamarihana sy fitakiana ho amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny fifidianana kosa no ambentin-tenin’ireny avy amin’ny fanoherana any amin’ny faritany ireny.
Olona iray tao Fianarantsoa no nitaky valin-teny hentitra hoe « inona no antoka ilazanareo Ceni fa tena manana ny fahaleovantenanareo ianareo ? ».
Ny tenin’ny Mfm sy ny Toko Bey Telo tany Toliara indray, ohatra, dia nampisongadinan-dry zareo, ny tena hanaraha-maso akaiky ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy fa any no miainga ny fiaraha-misalahy amin’ny fampahombiazana ny fifidianana tena demokratika sy tena mangarahara.
Ny olom-boafidy avy amin’ny Tim any amin’ny kaomina any Mahatsiatra ambony nilaza ny hoe « nahoana no misy olona voasoratra tao anatin’ny lisitry ny mpifidy tamin’ny fihodinana voalohan’ny fifidianana filohampirenena fa tsy voasoratra tao anatin’ny lisitra kosa rehefa nirosoana ny fihodinana faharoa ». Filohampokontany maromaro no nanamarina izany tao Fianarantsoa. Izy ireo ihany anefa no nilaza fa « hiezaka hanentana ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena mbamin’ny mpikatroka ao anatin’ny antoko politika izahay mba samy hanara-maso ny asa sahaninareo Ceni isan’ambaratongany fa izany no endri-pifampifehezana hitera-bokatsoa sy fahamarinan’ny fifidianana. »
Tohanana

Lire aussi