La Gazette de la grande ile

Volamena : Ntsay sy Rinah isan’ny mpitrandraka

Publié le 29 août 2022

Miteraka resabe eto amin’ny firenena ny mahakasika ny trafikam-bolamena eto Madagasi­kara. Hatramin’ny volana desambra 2021 izay nitrangan’ny raharaha volamena 73,5 kg izay tratra tany Afrika atsimo iny dia lasa tany avokoa ny sain’ny vahoaka Malagasy manaraka ity raharaha ity.

Tsy nijanona teo nefa ny fanondranana an-tsokosoko ny volamena eto Madagasikara mankany ivelany fa mbola nisy koa ny 49 kg tany Comores tamin’ny volana martsa 2022 teo. Niampy iny raharaha iny koa ny  ilay volamena 36 kg very tao amin’ny “coffre-fort” tao amin’ny ministeran’ny harena ankibon’ny tany. Mbola volamena ihany no nitranga tamin’ny vadin’ny senatera Seramila sy ny vadin’ny depiote Léon Mahajanga-II tany Nosy-be. Ny volana aogositra ity dia iny tratra teny Ivato iny indray ny volamena  13Kg.

Fantatra ankehitriny fa manana toerana fitrandrahana volamena any Ambilobe ingahy praiminisitra Ntsay Christian sy ramatoa Rinah Rakotomanga(Jereo gazety 27 aogositra 2022, pejy 4 amin’ny teny frantsay). Dia mazava ho azy izany fa olona mpanambola sy ny mpitondra eto Madagasikara ity resaka volamena ity. Araka ny tarehi-marika navoakan’ny fikambanana iraisam-pirenena ny volana lasa teo dia nambarany tamin’izany fa tsy manana tahirim-bolamena i Madagasikara na iray kilao aza. Resin’ny nosy Maurice izay manana 12 taonina. Ity Nosy ity izay tsy manana na dia toerana fitrandrahana volamena iray aza.  Voalaza koa fa misy volamena 20 taonina isan-taona no miondrana an-tsokosoko mankany iveny. Ny iray taonina nefa dia “6 millions de dollar”  ny vidin’ny iray tonina amin’izany n a 26 miliara ariary. Very vola.

Mandeha aiza avokoa ny volamena trantrahana eto Madagasikara ireo? Orinasa maro no manao ity raharaha ity manerana ny nosy. Tsy mahagaga raha mahantra ny firenena satria vola hatrany amin’ny 520 miliara ariary isan-taona no very eto Madagasikara raha io tarehi-marika eo ambony io no kajiana.

Fanariana resaka fotsiny ny lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany izay lazaina fa fototrin’ny olana amin’ny fitrandrahana vatosoa eto Madagasikara io. Ny mpitondra sy ny mpiray tsikombakomba amin’izy ireo tsy voafehin’ny lalàna ka manao izay tiany hatao.

Randriambe Jesy Rabelaolao

Lire aussi