La Gazette de la grande ile

Tambajotra mpandroba tany : « Vina lavitra » no ampiasain’ny karana

Publié le 28 septembre 2022

Mbola mitohy ny kolikoly avoavo lenta amin’ity fandrobana tanim-bahoaka ity na hentitra aza ny tenin’ny filohampirenena Rajoelina nandritra ny fikaonan-doham-pirenena momba ny fizakan-tany teny Ivato, volana vitsivitsy lasa izay, dia ny hoe « hofongorina ny fandrobana tanim-bahoaka amin’ny fomba tsy ara-dalàna ». Mbola mitohy izany ary vakiana bantsilana mihitsy fa tambajotra miendrika matihanina mihitsy no manao izay hampangatsiaka sy mafana ny raharaha.

Ny eny amin’ny Distrikan’Ambohidtratrimo iny no efa marobe ny olona voany, ka na ao Ambohidratrimo tanàna na Ivato na Ambatolampy Tsimahafotsy, sy ny hafa. Tantsaha anjatony no efa voan’io Vina Lavitra io, izay mitona ho fikambanana manao asa fanajariana ny tany, nefa mitily ny tany horobainy. Efa anjatony hekitara koa ny fitambaran’ny tany voarobany amin’ny fomba feno hosoka. Manana fifandraisana amin’ny olona any amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany ry zareo, ary misy mpitsara miara-miombona antoka amin-dry zareo.

Nisy tany iray, ohatra, ao Laniera, ao amin’ny kaominin’Ambatolampy Tsimahafotsy, izay misoratra ara-dalàna eny amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany eny Ambohidratrimo, nefa dia sahin’ny Vina Lavitra no maka taratasy hosoka mitovy amin’izany any amin’ny distrikan’Avara­drano, ka milaza fa ao anatin’ny kaominin’Ambohi­manga Rova ilay tany.

Na ny Fokontanin’ Amba­to­lampy Tsimahafotsy sy ny ben’ny tanàna eny, eny hatramin’ny Prefetn’Antananarivo, dia samy efa milaza fa « diso satria hosoka io titra avy eny Avaradrano io », saingy manam-bola dia mihevitra ny tenany fa hahazo rariny hatrany ny Vina Lavitra. Vola izay vantanina ny resaka fa vahiny, dia ry zareo karana, no ao andamosiny, ary tsy miditra an-tsehatra mihitsy ny karana raha tsy efa milamina avy amin’ny fitsarana ny antontan-taratasy.

Amin’izao fotoana dia eny amin’ny fitsarana io antontan-taratasy io ary miasa mafy amin’ny volan’ny karana toa an-dry zareo ao amin’ny Filatex sy ny hafa ry Vina Lavitra. Mila mailo ny tantsaha ary takian’ny trangan-javatra ny ivondronan’ny tantsaha tompon-tany fa henjana ity adin-tany mifanatrika amin’ny vahiny mpanam-bola ity.

Na inona na ahoana tetiky ny Vina Lavitra sy ny karana dia manantena ny madinika fa misy fitsarana tsy laitram-bola, misy mpitondra fanjakana mijoro miaro ny rariny eto ka tsy hamela ny tanim-bahoaka ho lasan’ny mpanam-bola amin’ny tsy rariny ity firenena ity.

Tsimba

Lire aussi