La Gazette de la grande ile

Fahasahiranam-bahoaka : Tsy manam-bahaolana mahomby ny Fanjakana

Publié le 05 octobre 2022

Toy ny ankamaroan’ny firenena rehetra dia mandalo fahasahiranana i Madagasikara amin’izao vanim-potoana izao. Efa miaina ao anatin’ny fahantrana lalina ny vahoaka Malagasy fa mbola nanampy trotraka izany ny fisian’ny valan’aretina Covid-19 sy ny krizy iraisam-pirenena nateraky ny ady misy eo amin’i Ukraina sy Rosia. Ny zavatra hita miharihary anefa dia tsy manana vahaolana mahomby hanalefahana izany fahasahiranam-bahoaka izany ny fitondram-panjakana.

Tsy ho voatanisa eto moa ny olana rehetra sedrain’ny vahoaka Malagasy amin’ny fiainana andavan’andro, ankehitriny, fa ireto efatra ireto kosa no lohalaharana dia ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny fahakelezan’ny fahefa-mividy ary ny tsy fandriampahalemana izay miseho amin’ny endriny maro samihafa. Mikasika ny vidim-piainana ohatra, samy misedra an’io olana io avokoa ny firenena rehetra amin’izao fotoana noho ny toe-draharaha misy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ny eto amintsika na efa mitady ny fomba rehetra iadiana amin’izany aza ny Fanjakana amin’ny alàlan’ny ministeran’ny misahana ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana, dia hita fa tsy mitsahatra misondrotra ny vidin’entana eny an-tsena. Tato anatin’ny herinandro vitsy izao dia nahitàna fisondrotana indray ny vidim-bary eto Andrenivohitra, 100 ka hatramin’ny 200 ariary.

Marihana fa tokana ihany ny vahaolana hiatrehana ny fiakaran’ny vidim-piainana dia ny fampiakarana ny fahefa-mividin’ny mpanjifa. Hatreto anefa, tsy manana politika mifandraika amin’izany mihintsy ny fitondram-panjakana izay mbola manao laharam-pamehana ny fananganana fotodrafitrasa vaovao manerana ny Nosy. Torak’izany koa ny ady amin’ny tsy fananan’asa dia tsy azo ambara fa tsy kapoakan’ny fitondrana mijoro ankehitriny mihintsy. Ny tsy fandriampahalemana moa iny efa hiarahan’ny rehetra mahita fa tsy mitsahatra mirongatra, indrindra fa any amin’ny tontolo ambanivohitra izay tena hanjakan’ny asan-dahalo.

Ramanana

Lire aussi