La Gazette de la grande ile

Hanitra Razafimanantsoa : Sarotiny amin’ny lisitry ny mpifidy

Publié le 06 octobre 2022

Ny olona manaraka ny fandaharana « Miara-manonja » amin’ny onjam-peo AZ-Radio dia mahatsapa fa amin’izao fotoana anatanterahana ny fandrafetana vaovao ny lisitry ny mpifidy izao dia ny depiote Hanitra Razafimanantsoa no isan’ny manara-maso akaiky ny fanatanterahana izany. Azo ambara fa tena mandray ny toerana maha-solombavambahoaka azy izy, hoy ny mpihaino, ary tena tsapa fa sarotiny amin’ny fampanajana ny fahamarinana an’io fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io ».

Isan’ny ohatra notsongain’ny mpihaino an’io fandaharana io moa ny filazan’ity solombavambahoaka ity fa « efa manomana lisitra mirazotra na « liste parallele » hampiasaina amin’ny fifidianana mba hampandresena ny filoha ankehitriny ny Ceni ».

Nanaitra ny maro izay nandre io fanambarana tamin’ny talata teo io ka nisy ny nihoraka avy hatrany ka nilaza fa « tena fanitsakitsahana ny lalàna velona sy heloka kosa izany ataon’ny Ceni izany ».

Nisy tamin’ireo mpihaino koa anefa no nahenoana fanamarihana hoe « mila fandraisana andraikitra izany fa tsy vitan’ny fanambarana toa izany fotsiny ». Matoa milaza izany imasom-bahoaka amin’ny haino aman-jery ny depiote Hanitra Razafimanantsoa dia mahafantatra 100% ny fandehan’io fanaovana lisitra mirazotra na lisitra sosona io. Noho izany, takian’ny hasin’ity tanindrazana iombonana ity ny hijoroan’ny Depiote Razafimanantsoa hitrandraka hatramin’ny farany an’io fanaovana heloka io ka hitondra ny raharaha eny amin’ny Fitsarana. Fanaovana hosoka na «  faux » mantsy izany amin’ny fehezan-dalàna famaizana, ary tsy ny Depiote Hanitra Razafimanantsoa no ampianarina na sanatriavina ampahatsiahivina izany. Tsy heloka politika izany fa tena heloka sazian’ny lalàna famaizana (droit commun).

Ny avy eo anivon’ny Ceni koa, tamin’ny alalan’ny mpampaka-teny ao dia niantso ny Depiote Razafimanantsoa hiara-hitrandraka an’io raharaha io fa manimba ny firenena ka hifanome tanana hitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana ady heloka miaraka amin’ny porofo sy ny olona tompon’antoka ary ny toerana sy ny mombamomba izany heloka izany.

Dia manara-maso ny tohiny ny rehetra satria loza mitatao ho an’ny firenena ny fanaovana hosoka amin’ny raharaham-pifidianana, ary tsy mety ny mionona fotsiny amin’ny fanambarana toa izany mba tsy hanasokajian’ny olona sasany ho tsaho an’ilay resaka na sanatriavina hitarika ny olona sasany hikorontana. Raha any amin’ny tambajotra ara-tsosialy mantsy no ivoahan’ny resaka toa izany dia mety hisy hanasokajy ho heloka voasazin’ny « cybercriminalité » ka ho voatora-bato ho mpanagadra olona noho ny hevitra politika ny fitondrana.

Soa ny depiote fa tsy azo henjehina noho ny fanehoan-kevitra ataony…na mamafy lainga aza.

Tsimba

Lire aussi