La Gazette de la grande ile

Hanoanana : Tsy mahavoavaha olana ny fanjakana

Publié le 28 novembre 2022

« Ny kibo tsy mba lamosina , ny tsinay tsy mba vatsy, fa ny voky no maharaka ny namany”. Sady tsy voky intsony ny Malagasy fa zara raha mihinan-kanina ankehitriny ny 2/3 ny vahoaka. Tafakatra hatrany amin’ny 3 tapitrisa ny olona tratran’ny kere araka ny fanambaran’ny vondrona iraisam-pirenena tamin’ny voalohan’ny taona 2022. Mitombo 500 000 izany raha ny tarehimarika azo avy amin’ny ONN ka tsy ny faritra atsimo ihany no voakasik’ity raharaha ity fa ny faritra atsimo-Atsinanana sy Atsimo-Andrefana ka hatrany Menabe. Tamin’ny voalohan’ny taona 2022, dia nahatratra 8,8 millions ny isan’ny Malagasy sahirana ara-tsakafo ka efa tsy mihinana ara-dalana intsony isan’andro. Zara raha mahita hanina ka mivelona amin’ny fakan-kazo ny olona amin’ny toerana maro.

Ikongo no isan’ny distrika voa mafy indrindra amin’izao fotoana izao. Toa hadinodino ny any Androy izay ny ONG vahiny no tena manao fanampiana any hatramin’izao sy ireo fikambanana iraisam-pirenena toa ny USAID ( sampandraha amerikanina momba ny fampandrosoana), toa izany koa ny ONN ( Office national  pour  la nutrition) sehatrasam-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo izay ny banky iraisam-pirenena no  lehibeny.

Tsy misy hatramin’izao aloha tetika entin’ny fanjakana hiadiana amin’ity hanoanana ity. Tsy manana vaha olana izay mpitondra teo ary miha mafy ny fahantrana noho izany. Raha manao fanampiana ny fanjakana ankehitriny dia fizarana sakafo no ataony. Roa andro raha be indrindra ny sakafo zaraina amin’izany dia lany. Dia ireny hitan-tsika tany Ikongo ireny fa vary 36 taonina no nozaraina hatramin’ny volana septambra 2022 teo ka hatramin’izao. Vokatr’izany dia ireny olona maty be dia be sy saozanina efa miandry fahafatesana ireny no mitranga.

Mitady lalana hialana avy amin’ireny faritra ireny ny vahoaka. Miady irery sy toa ny tsy misy fanjakana intsony eto. Fampanantenana poakaty avokoa no nitranga hatramin’izay fa indrindra amin’fotoanan’ny propagandy ireny. Rehefa voafidy dia tsy te hahalala izay kere izany fa ny famenoana paosy no nataon’izay mpitondra teo rehetra. Tena tsy firaharahana  fotsiny izao no ataon’ny mpitondra. Ny bizina sy ny fitadiavana ary fanararaotam-

pahefana no lasa laharam-pahamehana rehefa mahazo fahefana. Mitady lalana hiakatra eto Antananarivo avokoa ny ankamaroan’ny ireo olona teren’ny hanoanana ireto. Tonga eto Tanà voamaika voa mafy fa lasa mpitsindroka zaoridira indray. Misakafo miaraka amin’ny alika. Izany no vokatrin’ny tsy fahaizan’ny fanjakana sy ny tsy fisian’ny  finiavana politika  mitady vaha olana amin’ity tsy fanjariantsakafo ity.

Randriambe Jesy Rabelaolao

Lire aussi