La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday

Publié le 28 novembre 2022

Manao resaky ny mpifady toaka ny resaka « vehivavy »

Teboka iray voizina mafy ity fitovian’ny lenta eo amin’ny lahy sy ny vavy ity. Tsy hiditra lalina ny amin’io aloha isika satria misy lafin-javatra tsy azo ampitoviana mihitsy satria ara-boajanahary dia manana tanjaka sy herim-batana kokoa, ohatra, ny lehilahy raha mitaha amin’ny vehivavy. Ara-boajanahary koa dia ny vehivavy no mampinono ny zanany fa tsy azon’ny lehilahy atao mihitsy. Rehefa alefa lavitra koa anefa ny fisainana dia indraindray tonga any amin’ny hoe « na ny fifanambadiana aza dia lasa mira lenta ka zary miboroboro amin’izao fotoana ny lehilahy manambady lehilahy sy ny vehivavy manambady vehivavy ».

Mifamato-paka amin’izay fikatsahana ny fitovian’ny lenta eo amin’ny vehivavy sy ny lehilahy izay koa ny fivoizana ny ady atao amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy. Matetika tokoa aloha dia noho ny fiheveran’ny lehilahy ny tenany ho manan-tombo eo amin’ny tanjaka sy hery ara-batana no mahakinga ny lehilahy sasany hampiasa herisetra amin’ny vehivavy. Tsy tokony hadinoina koa anefa fa maro ny vehivavy no mampiasa herisetra amin’ny lehilahy, ary ny herisetra dia mitranga amin’ny endriny maro fa tsy voatery ny fampiasana hery ara-batana ihany, fa na ara-tsaina sy ara-bola aza….

Ny tsy azo anaovana ny mpiara-belona amintsika ho tompon-trano mihono koa amin’ity fampitoviana lenta ny lahy sy ny vavy mbamin’ny ady amin’ny herisetra amin’ny vehivavy ity dia matetika no misy volabe atokan’ny fianakaviambe iraisampirenena amatsiana ny firenena na rafitra ao anatin’ny firenena iray mifototra na mandray anjara amin’izany.

Rehefa ny resa-bola no mandeha amin’ny raharaha toa izany dia mihazakazaka toy ny mamonjy tsinain-kena ny fetsivavy sy fetsilahy manangana rafitra ka misora-tena ho misehatra amin’izany. Dia misy moa ny firenena no mampiseho fahavononana sy fahavitrihana mihitsy amin’izany, ary azo raisina ho ohatra amin’io ny hetsika natao tetsy amin’ny Novotel etsy Alarobia tamin’ny zoma teo, ka natrehan’ny vadin’ny filohampirenena sy ny avy amin’ny Rafitry ny Firenena Mikambana eto Madagasikara.

Dia nanaovana hetsika nanaka-danitra teo. Ny mampalahelo amin’ny tranga toa ireny dia ny hetsika natao anaty efi-trano mihaja toa ireny dia saika ireo sokajin’ny olona tsy mandray ravin-deno no tena mandray anjara ao, izay efa mahafantatra ny vontoatin’ny resaka fa atao ilay hetsika ho hitan’ny « tompom-bola ». Dia hoe « ny fanentanana ny any anivon’ny fiaraha-monina no zava-dehibe ». Manaova isika fanadihadiana  na any anivon’ny fokontany eto andrenivohitra ihany aza fa tsy misy mihitsy izany fanentanana ny vehivavy sy ny fiaraha-monina amin’ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy izany. Ireo fikambanana fototra tsy mahafantatra izay vola kirakirain’ireo manam-pifandraisana amin’ny « mpanam-bola » no miezaka fa ireo « tsy mandray ravin-deno » koa dia misandoka an’izany hoe ry zareo no manao azy.

Amin’ny ankapobeny dia toy ny Vokovoko Manga ireo mpivory anaty efi-trano mihaja ka izy efa samy mpifady toaka ihany no mifanentana eo fa ny tena tokony entanina dia tsy alehan-dry zareo akory, ary ny vola tokony hanajariana ny tetik’asa eny anivon’ny fiaraha-monina amin’izay tanjona tian-kotratrarina dia ny « tsy mpandray ravin-deno » manao resaky ny mpifady toaka no tena misitraka azy. Dia toraka izany hatrany satria tsy mahafantatra afa-tsy ny tatitra alefan’ny mpivory any amin’ny efi-trano mihaja, izay toa mahomby ( ???) ny « tompom-bola » ka mandefa vola hatrany.

Tsy mahagaga raha tena tsy ahitam-pahombiazana loatra ny raharaha toa izao eto amintsika. Ny fomba fanaon-dry zareo azy koa moa dia efa maka tahaka ny fanao any amin’ny tany efa mandraso ka ny haino aman-jery no sokajiana ho fantsona tena anaovana ny fanentanana amin’ny alalan’ny hetsika mandalo toa ireny tamin’ny zoma ireny…nefa  ny vehivavy any anivon’ny fiaraha-monina sy any ambanivohitra any dia vitsy no manaraka haino aman-jery.

Tohanana

Lire aussi