La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday

Publié le 30 novembre 2022

Hanakorontana eto indray izany ny Sadc

Misy iraky ny Vondron-tany Sadc tonga mamita iraka ( ???) eto Madagasikara, efa hatramin’iny herinandro lasa iny. Mihaona amin’ny mpisehatra politika isan-tokony eto izy ireo. Raha ny fantatra aloha dia ireo mpisehatra politika ivelan’ny fitondrana no milahatra raisin’ny Sadc etsy amin’ny trano fandraisam-bahiny itoeran’izy ireo etsy Antaninarenina. Mihaona amin’ny mpitondra koa ry zareo.

Mazava ho azy fa mihazakazaka manao tsy omby aloha ny ankolafin-kery misora-tena ho mpanohitra mihaona sy mitatitra ny eritreriny any amin’ireo milaza azy ho Fianakaviambe iraisampirenena.

Satria isan’ny teboka  tsinjon’ny misora-tena ho mpanohitra fa mora isarihana ny rehetra izao ny raharaham-pifidianana amin’ny taona ho avy dia any no anompanan-dry zareo ny heriny, ka itakiany izao  zavatra maroloha isan-tokony izao. Fendrofendroina ny olom-pirenena ary misy mihitsy aza ny mandrahona fa « raha tsy toavina ny tenin-dry zareo, raha tsy ekena ny fitakian-dry zareo dia korontana tsy hifankahitana sy ra mandriaka no mety hitranga eto ».

Miezaka maka ny fon’ireo « fianakaviambe iraisampirenena » na « mandresy lahatra azy ireo, ny mpisehatra politika ivelan’ny fitondrana, ary te hanaporofo fa tsy mandeha ny fiainam-pirenena ».

Tsy misy aloha milaza fa mandeha ny fiainam-pirenena saingy tokony hotsaroantsika mandrakariva fa ny vahoaka malagasy no tompon-draharaha momba ny fiainam-pirenena eto Madagasikara ka tsy aleo ve ny malagasy no mandray an-tanana ny fampandehanana ny raharaham-pireneny ? Toa tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena ihany mantsy ity miantso vahiny hitsabaka amin’ny raharaham-pirenen’ny tena ity.

Fa nomarihinay etsy aloha ny hoe « te hanaporofo ny mpisehatra politikla ivelan’ny fitondrana fa tsy mandeha ny raharaham-pirenena eto », eny mety hovolena mihitsy aza ny savorovoro hilazana fa « mikorontana ny tany sy ny fiaraha-monina eto », dia hotsarain’ny vahiny ny fitondrana.

Anio izao dia hifaninana hiditra amin’ny antso an-tariby any anivon’ny haino aman-jery ny mpikarama an’adin’ny mpanohitra hanaratsy sy hanakiana ary hilaza izao fanakianana sy fitsikerana rehetra ho an’ny mpitondra izao. Ny tanjona, hoy ny akom-baovao, dia mba ho ren’ireo iraky ny Sadc fa « takian’ny vahoaka malagasy izao sy izatsy ».

Dia tsy afaka hahazo ny rariny mihitsy ve ny hevitra iray raha tsy toavin’ny « Fianakaviambe iraisampirenena » ? Manahy mihitsy aza izahay fa « tonga hisava lalana amin’ny asa fanakorontanana mahazatra azy eto ny Sadc ».

Miantso manokana ny mpiray tanindrazana izahay. Aza avela hotsabahin’ny vahiny ny fiainampirenentsika fa tsy hahasoa antsika izany. Ianareo mpitondra, mahaiza mihaino ny feon’ny hafa fa aza miziriziry amin’izay mety ho hevitra tsy mahomby ijoroanareo. Miezaha koa mahay mandresy lahatra ny rehetra fa tsy mety ny mizahozaho sy mirehareha ary manao tsinontsinona ny hafa.

Efa dingana iray mahavelom-bolo, ohatra, ny ezaka ataon’ny Ceni amin’ny fifanatonana amin’ny mpisehatra rehetra eto amin’ny tany sy ny firenena, na ny avy amin’ny fiaraha-monina politika na ny avy amin’ny fiaraha-monina sivily, ka iresahana ny fomba handaminana sy hifarimbonana amin’ny fampahombiazana ny zotram-pifidianana, ary saika namaly izany ny mpisehatra politika isan-tokony sy ny firaisamonim-pirenena isan-tsehatra. Raha izany no mitohy sy atao amin-kitsim-po dia  ho levona ho azy ny eritreri-dratsin’ny sasany na ny finiavan’ny fianakaviambe iraisampirenena hampifandrafy ny samy malagasy.

Tohanana

Lire aussi