La Gazette de la grande ile

Sekta Shine : Vaky barara ny fanao maloto

Publié le 01 décembre 2022

Any amin’ireo firenena mandroso dia misy ny sampandraharaha manokana miady amin’ny zavatra mivaona na tsy mety ataon’ireo antokom-pivavahana sokajiana ho sekta na ny « dérive sectaire ». Tsy fantatra moa raha misy sampandraharaha tahaka izany eto Madagasikara na tsia, fa ny zavatra hita miharihary aloha dia manao izay danin’ny kibony ireo sekta maniry ohatra ny anana eran’ny Nosy. Vaky barara ankehitriny ny fanao maloto ataon’ny iray amin’ireo sekta ireo, dia tsy iza izany fa ny Eglise Evangélique Shine izay tarian’i Patrick sy Fara Andrianarivo. Mpino iray ao amin’io antokom-pivavahana io teo aloha antsoina hoe Tinah no mijoro vavolombelona, mitantara ny zavatra nahazo azy tamin’ny fotoana nivavahany tao.

Raha fehezina ny resaka nataon’ity mpivavaka tao amin’ny Shine teo aloha ity dia mazava fa mpanodikodina sain’olona, indrindra fa ny tovovavy i Patrick Andrianarivo. Tsy vitan’izay ihany fa toy ny sekta rehetra dia manao izay fomba rehetra ahazoana ny volan’ireo mpivavaka ao aminy. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’i Tinah, dia teren’i Patrick Andrianarivo hanatanteraka izay tiany ireo tovovavy miangona ao aminy ka ny teny ao anaty baiboly no entiny handresena lahatra azy ireo. Mazava ho azy fa iray tamin’ireo niharan’izany fandemen-tsaina izany i Tinah izay marihana fa tonga nijoro vavolombelona tamin’ny mpanao gazetin’ny La Gazette de la Grande île mihintsy.

Rehefa tsy manaiky hanaraka ny teniny ireo tovovavy ireo dia mahazo fandrahonana avy amin’ity mpitondra fivavahana ity. Ny fanazavana nentin’i Tinah ihany no nahafantarana fa tena hain’i Patrick Andrianarivo ny manodikodina ny sain’ireo mpino ao aminy. Ohatra amin’izany ny filazàny fa mahavita miresaka amin’ireo fianakavian’ny mpivavaka efa maty izy. Marihana fa matetika no mampiantso tovovavy hihaona aminy manokana ao amin’ny biraony io mpitarika ny sekta Shine io, ka rehefa tsy eto an-tanindrazana ny vadiny Fara Andrianarivo no anaovany izany. Tereny hanome vola ireo tovovavy ireo ary raha tsy mahafa-po azy izany dia ataony mihindram-bola. Toy ny fanaon’ny mpitondra fivavahana rehetra ihany dia fomba fakàna vola amin’ireo mpino ny filazàna fa ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra sy ny fiangonana dia tsy maintsy manome vola ka arakaraky ny habetsahan’ny vola omena no maha betsaka ny fahasoavana na ny fitahiana azo.

Nahatsapa moa i Tinah taty aoriana fa fanodikodinana saim-bahoaka fotsiny ary fanagonan-karena no ataon’i Patrick Andrianarivo amin’ny alalàn’ny Eglise Evengélique Shine ka nisafidy ny niala tao izy ary izao nijoro vavolombelona izao. Raha ny fanazavany moa dia tsy izy irery ihany no niharan’izany fa saika ireo tovovavy rehetra mpiara-mivavaka taminy. Ny Shine moa nahazoana izany fijoroana vavolombelona amin’izany fomba fanao mamohehatra izany fa ny ankamaroan’ireo sekta na eto amintsika na any ivelany dia saika manao zavatra tahaka izany avokoa. Ny olana eto amintsika anefa dia tsy misy mihintsy ny fandraisana andraikitra avy amin’ny Fanjakana manoloana ny adalan’ireo sekta fa mitaza-potsiny, hany ka tsy mahagaga raha maniry toy ny anana eran’ny tanàna izy ireo ary mangoron-karena fotsiny.

Ramanana

Lire aussi