La Gazette de la grande ile

Hetahetan’ny filoha Rajoelina : Mitaky fanavaozam-pitantanana

Publié le 01 décembre 2022

Nandritra ny fitsidiham-paritra sy fitokanan-javatra tany Manakara nataon’ny filohampirenena Rajoelina nanomboka ny sabotsy teo, dia isan’ny nambarany ny hoe « maro ny zavatra vitan’ny fitondram-panjakana tato anatin’ny telo taona fa mbola betsaka koa ny asa tsy vita miandry antsika ». Na tsy nivantana aza ny filohampirenena tamin’io resaka io dia azon’ny maro ny tiany hambara fa « mbola ilain’ny firenena ny hanohizany ny fanatanterahana ireo asa tsy vita ka mila fotoam-piasana 5 taona  vaovao izy ». Izany hoe mbola hirotsaka hofidiana filohampirenena izy amin’ny taona 2023 ary tokony mbola homen’ny vahoaka fitokisana.

Tsy fahotana akory na heloka ny miandrandra fotoam-piasana faharoa satria mbola omen’ny lalampanorenana zo hirotsaka hofidiana ny filoha amperin’asa.

Teo anoloan’ny tontolom-pitantanany ny firenena tao anatin’izay efa-taona latsaka kely izay koa anefa, ary indrindra, azo ampifandraisina ny fotoana naha-filohan’ny tetezamita ny filoha Rajoelina teo anelanelan’ny 2009 ka hatramin’ny 2013, dia nisy koa ny fanamarihana na fanakianana na fitsikerana mihitsy sy fanoherana ny fitantanany. Tsy azo raisina ho tsy fitiavana avokoa ireny ary tsy azo sokajiana ho marina avokoa koa. Adidin’ny filoha Rajoelina anefa ny mandinika izay voalaza mba hanitsiany ny famindra. Tokony hanaiky aloha ny filohampirenena fa tsy anjely, ary tokony hoekeny fa nisy ny lesoka sy fahadisoana. Tsy afaka ny hampitaha kosa anefa isika hoe betsaka sa vitsy ny olona nanao fanamarihana na fitsikerana na fanakianaa na fanoherana mihitsy.

Ny zava-dehibe dia ny fanekena fa nisy ny tsy nety sy tsy tomombana ary mety nisy hatramin’ny fahadisoana. Ny dikan’izay dia maneho ny finiavana hanitsy ny dia, hanova ny famindra ary hanavao ny fitantanana.

Ny tena fahamendrehana dia ny mijery lafin-javatra maro rehefa hanavao na hanitsy na hanova. Manomboka amin’ny politikam-pirenena ijoroana, mitohy amin’ny olona mpiara-miasa, mifanadray amin’ny fomba fanao eo ampanatanterahana ny asa, fandaharan’asa tian-kirosoana, ny fifandraisana ankapobeny, sy ny maro tsy ho voatanisa.

Raha tsy dieny izao dia miezaka manavao ny fomba fitantanana sy ny politika izorana ny filoha, na kely na be ny fanakianaa sy fanoherana azy, dia mety ho sahirana izy ny hahato ny faniriany hanohy ny asa mbola miandry azy eto amin’ny tany sy ny firenena.

Tsimba

Lire aussi