La Gazette de la grande ile

Inty sy Nday

Publié le 07 décembre 2022

Mitady korontana ny mpanao politika

Iray taona latsaka sisa dia ho tonga ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2023. Raha ny tetiandro tamin’ny 2018 dia mbola amin’io fotoana io koa no atao ny fifidianana izay ho ben’ny tanana rehetra manerana an’i Madagasikara. Ny volana novambra ny fifidianana filoha,  ary ny volana desambra ny hoan’ireo ben’ny Tanana. Noho izany dia tsy maintsy miomana amin’ny fifidianana indroa miatoana ny Malagasy amin’ny taona ho avy io.

Tsy hiresaka momba ny vola hanatanterahana izany isika fa ady hevitra hafa mihitsy izany fa ny tsy maintsy hanaovana ny fifidianana no zava-dehibe satria tsy azo ampitomboana ny fepotoana ao anaty mandà iray hoan’ny olom-boafidy. Ny filohampirenena dia ny faha 19 janoary 2024 no tsy maintsy mandray fahefana. Ny ben’ny tanana dia tapitra ny faha 14 janoary 2024 ny mandan’izy ireo ka tsy maintsy ny volana desambra 2023 no anaovana ny fifidianana ho azy ireo raha toa ka tena fanjakana mandala ny demôkrasia  sy tan-dalàna marina i Madagasikara.

Eo anatrehan’izany dia efa be dia be no mpitondra ankehitriny no efa mahatsapa fa sarotrarotra no mety hiverenany amin’ny toerana fa indrindra ireo ben’ny tanana sy ny depiote ireo. Misy koa no avy amin’ny mpanohitra no tsy azo antoka intsony ny haha olom-boafidy azy indray amin’ny mandà manaraka eo. Hita ankehitriny fa efa mitady korontana izy ireny mba tsy hisian’ny fifidianana ka hametrahana fanjakana tetezamita indray. Dia mieritreritra izy ireny fa ny fitazonana fahefana hahazoana seza no tetika mahomby amin’izany ka aleo mamorona korontana mba hisian’ny krizy indray dia mbola mety tafapetraka amin’ny toerana politika indray aloha.

Ny sokajin’ny mpanao politika iray hafa indray dia ireo izay manohana kandidà ho filoham-pirenena, na koa hilatsaka ho filoham-pirenena. Tsy azo antoka ny fahalaniana, nefa teren’ny eritreritra ka dia manao izay hahazoana seza indray ka mamboly kirontana sy tsaho mba hisian’ny krizy koa hanahemorana ny fifidianana na koa hivadihana amin’ny fitondrana iarahana mitantana ao anatin’ny fitondrana tetezamita indray . Ny fanankorontanana na ny fambolena krizy no lalana nahazatra ny Malagasy hidirana amin’izany hatramin’izay ka dia mbola hirahirain’ny mpanao politika sasany ihany na dia efa lany andro aza izany.

Te hamboly korontana eto amin’ny firenena ireo mpanao politika ireo nefa tsy mahazo olona ho entina amin’izany ka sahiran-kevitra. Marina fa sahirana ny vahoaka Malagasy nohon’ny fidangan’ny vidim-piainana sy ny noho n’ny fahantrana tsy voafehin’ny fanjakana, saingy tsy azo taritina amin’ny krizy vaovao izay nahapotika ny firenena ity.  Miara-manaiky ny Malagasy rehetra ankehitriny fa tsy izy intsony izao fanjakana izao. Tsy mahavoavaha olana mianjady amin’ny fiainana-bahoaka, tsy afaka nampandroso ny firenena. Na izany aza dia efa tsy manaiky ny korontana intsony izy ireo.

Jesy Rabelaolao

Lire aussi