Communauté internationale : ingérence agaçante

La communauté internationale martèle que le schéma « ni-ni » ne devra pas prévaloir lors de la prochaine élection présidentielle malgache. Lire la suite...

Accueil

RAZANAMALALA Vololoniaina Henriette

Amin’alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo ny fodiamandrin’ny hava-malalanay :

RAZANAMALALA Vololoniaina Henriette

(RETY)

Mpampianatra tao amin’ny Oniversite Paris Dauphine

Mpanolo-tsaina Komity Foibe FI.MPI.MA.

Filan-kevitry ny fampianarana Faritany  FI.MPI.MA. Frantsa

ny Alatsinainy 23 Janoary 2017, teo amin’ny faha-68 taonany

Hoy :

Ny vadiny  : - RAMANDRAIVONONA Dera

Ny zanany      :

-           RAMANDRAIVONONA Andry sy RAKOTOBE Nirina

-           RAMANDRAIVONONA Rova sy RAKOTOARSON Andry

Ny zafikeliny : Meyya-tia, Milan

Ny rafozany : RAZANADRADERA Hélène

Ny iray tampo aminy :

-           RAKOTONDRABARY Dollfus sy Fidy ary ny zanaka aman-jafiny

-           RAKOTONDRASOAVA Mariette sy ny zanaka aman-jafiny

-           RAKOTOVOLOLONA Barisoa sy Christine ary ny zanaka aman-jafiny

-           Terak’Itompokolahy RAKOTOBE Zafitsivery mivady sy ny zanaka aman-jafiny

-           RAZAFINDRASOAVA Brigitte sy ny zanaka aman-jafiny

-           RAMALALAVOLOLONA Maximine sy ANDRIAMBOAVONJY Menja ary ny zanany

-           RAKOTOMALALA Roland sy ny zanaka aman-jafiny

-           BEBIVOLOLONA Adorée sy RAMIANDRAMANJATO Harry ary ny zanaka aman-jafiny

Ny iray tampo amin’ny vadiny :

-           Ny vady navelan'Itpv  RASOAZANAMIALY Lalao Rinarisoa sy ny zanaka aman-jafiny

-           RAVOLOLONORO Bako sy ny zanany Irina MOUILLERON

-           RADO NOROSOA Hary Vololona sy DARSOT Rasolofomampianina Léon ary ny zanaka aman-jafiny

-           RASOANOROHARIDERA Bako Vololona sy RAKOTONDRAZAFY  Jean  Alfred ary ny zanaka aman-jafiny

-           RAHANTAHARIDERA  Hanitr’Indriana sy Christian ADELL ary ny zanaka aman-jafiny

-           RANDRIANARISON Herimampionona Tsiorintsoa sy RAKOTOBE  Fanomezantsoa ary ny zanany

-           RANDRIANARISON Fetraharidera sy Pastora  ANDRIANATOANDRO Léon ary ny zanaka aman-jafiny

Terak’ Itompokolahy  RAKOTOMALALA Maksim

Terak’ Itompokolahy  RAZAFINDRATELO

Terak’ Itompokolahy  RABE Robert sy Itompokovavy  RAZANADERA

Terak’ Itompokolahy  RABEMANDA Daniel sy Itompokovavy RAZANAMALALA Joséphine

Terak’ Itompokovavy RASOANANDRIANINA Julienne

Ny Fianakaviana manontolo

Ny Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy (FI.MPI.MA.)

Ny Association des Etudiants d’Origine Malgache (A.E.O.M.)

Ny mpiara-miasa sy ny namana rehetra any ampita sy eto Madagasikara

Ny Fiangonana Protestanta  Malagasy any an-dafy (FPMA)

Ny Fiangonana EEM Anglikana Ankadivoribe  Avaratra

Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Ambohitsiroa Malala - Mahitsy

Ny Fokontany Isoraka

Ny Fokontany Fiadanankely - Mahitsy

Ny nofony dia hoentina hiala ao amin’ny tranony,  4, Rue de Belgique, ISORAKA ny Alahady 29 Janoary amin’ny 10 ora sy sasany maraina, ary hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny Fiangonana FJKM Ambohitsiroa Malala, alohan’ny hametrahana azy ao amin’ny fasan-drazany ao Fiadanankely – Mahitsy.

“Mangina aho ka tsy miloa-bava fa Hianao no nanao izao” Salamo 39 : 9

Ity no solon’ny fampandrenesana