Communauté internationale : ingérence agaçante

La communauté internationale martèle que le schéma « ni-ni » ne devra pas prévaloir lors de la prochaine élection présidentielle malgache. Lire la suite...

Accueil

ANDRIAMAHOLISON Jean Emile

« Ilaozy ny zanakao ho kamboty, fa Izaho no hamelona azy, ary aoka Izaho

no hitokian’ ny vadinao mpitondratena » (Jeremia 49:11)

Amin’ ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ ny tena amin’ ny maty

no hampandrenesanay anareo, fa ny hava-malalanay :

               

ANDRIAMAHOLISON Jean Emile

Dia nantsoin’ ny Ray hody any Aminy ny Talata 21 Febroary 2017 rehefa nivahiny

 65 taona teto an-tany.

Hoy :

Ny Vadiny :            RAZAFINDRABARY Honorine

Ny Zanany :

- ANDRIAMAHOLISON Rivondranto Honoré sy RATOVOARIMANANA Ony

- RAVELOSON Jean sy LAZARIVONY ANDRIAMAHOLISON Nivondranto

- RAHARISON Mahefa sy NJARASEHENO ANDRIAMAHOLISON Manandranto

Ny Taizany :

- RAMANOARISON Tojo sy Daniela

- RANDRIANARIVELO Onja sy Vero

- ANDRIAMANIVO Hary Sambatra

- RAMAROSON Tiana Herizo

Ny Zafiny : Rohy, Aromanda, Sandie, Niaiko, Sanda, Manoa, Andraina, Joeda

Ny Rafozany : RAKOTOBE Edmond mivady

Ny iray tampo aminy :

- RASOAZANANIVO Malala Elienne sy ny zanaka aman-jafiny

- RANDRIANIVOARIMALALA H. Etienne mivady sy ny zanaka aman-jafiny

- RANDRIANOMANANA sy RAHARINIVOMALALA Hary Soa Perline ary ny

zanaka aman-jafiny

- RAMBOALISON Denis sy RANIVOARIMALALA Clarisse H.ary ny zanaka aman-  jafiny

- RAFALIMANANA André sy RAZAIARINIVOMALALA Harisoa ary ny zanaka aman-jafiny

- ANDRIAMANIVO Harry-Son mivady sy ny zanany

- RANDRIAMANIVO  ANDRIAMAHALEO  Mandimbisoa mivady sy ny zanany

- RALIARIVONY M. Harinivo sy ny zanaka aman-jafiny

- ANDRIAMANARINTSOA Nahary Alasoa mivady sy ny zanany

- RIVO sy RAFARANIAINA Vony Harinivo

Ny iray tampo amin’ny vadiny :

- RAMIARINJAONINA  Daniel  sy Lala ary ny zanaka aman-jafiny

- RAKOTONDRAINIBE Daniel sy Charline ary ny zanany

- RAVALIARISOASESEHENA  sy Ndine ary ny zanaka aman-jafiny

- RAMAROSON  Roger sy Pascaline ary ny zanaka aman-jafiny

- RANDRIAMANANTENA  Daniel sy Iary ary nyzanany

- RAZAFIHARISOA Lalao Claudine sy ny zanaka aman-jafiny

- RARIVOTIANA  Noelson  Edmond  sy Vero ary ny zanany

Ny FITARA

Ny fianakaviana manontolo

Ny havana aman-tsakaiza

Ny Fiangonana FJKM Malaza Gileada Tanjombato

Ny Fiangonana  FJKM Ziona Vaovao Tranovato Alatsinainy Bakaro

Ny Fokontany Andoharanofotsy

Ny Fokontany Volotara Firaisana

Ny nofony dia hiala ao an-tranony ao Volotara Lot VF 117 ny Alakamisy 23 Febroary 2017 amin’ny 08 ora maraina ary ho entina any an-tanindrazany any Alatsinainy Bakaro. Ary hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra farany ao amin’ny FJKM Ziona Vaovao Tranovato Alatsinainy Bakaro ny Zoma24 Febroary 2017 amin’ny 12 ora atoandro mialohan’ny handevenana azy ao amin’ny fasan-drazany ao Andranonangoaika.