Corruption: Enquête de la Fifa sur ... Ahmad !

Alors qu’Ahmad fête son élection à la tête de la CAF (confédération africaine de football), la FIFA (fédération internationale de football amateur) ouvre une enquête sur le nouveau président, plus précisément sur les conditions de sa re-élection à la tête de la FMF (fédération malgache de football) en 2010. C’est le site web du très sérieux groupe Bloomber qui l’a annoncé hier. Lire la suite...

Accueil

Rivonirina RAHOVANDRISOA

Amin’alahelo no ilazanay fa ny havanay malalanay

Rivonirina RAHOVANDRISOA

52 taona dia nantsoin'ny Ray hody any aminy ny 3 martsa 2017 rehefa nivahiny 52 taona teto an-tany.

Ny rainjanany: Rakotonjatovo

Ny zanany: Tantely, Tanjaka ary Tanjona

Ny ray amandreniny : RAMAROSAONA Magloire mivady

Ny iray tampo aminy :

-Général de Brigade RAMAROSAONA Léon Jack mianakavy

-RAMAROSAONA James mianakavy (France)

-RAMAROSAONA Ndrianarivo mianakavy

-RANDRIANTSIFERANA mianakavy

-RAMAROSAONA Botozanajatovo mianakavy

-RATSIMANDRESY Randrianombaina mianakavy

-RAMAHAFENO Paul mianakavy

-ANDRIANOELISOA mianakavy

Ny nofony dia nentina any Imady Ambositra, ny Asabotsy 04 marsa 2017

ary hapetraka ao amin'ny fasandrazany ao Vandamena