Dettes d’Air Madagascar : Payées par magie !

Avalanche de bonnes nouvelles au terme de la mission du Fonds Monétaire International (FMI) qui a quitté hier la Grande Ile : Lire la suite...

Accueil

RAVAOARISOA Marie Geneviève

Misaotra an’Andriamanitra lehibe izahay tamin’ny nanomezany anay nandritra ny 90 taona ny reny, renibe malalanay :

RAVAOARISOA Marie Geneviève

Vady navelan’ny Tplh RAKOTO Philippe Victor

Izay nantsoiny nody any amin’ny Alahady 16 aprily 2017 rehefa nahazo ny Sakramenta fanomen’ny Eglizy ny zanany

Ny Zanany

RAKOTO Olga, vady navelan’ny RANJATOSAOTRA Julien

RAKOTONANAHARY Sébastien sy Rakoto Yvette

RANDRIAMALALA Robin sy RAKOTO Florentine

RILUVE Marcel sy RAKOTO Ernestine Anasthasie (La Réunion)

RAKOTO Nirina Victor sy RASOLOFO Vololoniaina

RAKOTO Bruno Philippe

RAKOTO Jean Michel sy RAZAF Diamondra Lalao

RAKOTO Celestine

RAZAF Jacquelin sy RAKOTO Ifaramahenina Y.

RAKOTO Yves Patrick sy RANORONIHASINIRINA Lantoniaina

Ny zafiny

RANJATOSAOTRA Heritiana sy RAJAONAH Onja

RASOAMANANA Andrianarivo sy RAKOTONANAHARY Vololoniaina

Dr RASAMOELA Nirina Willy sy Dr RAKOTONANAHARY Oly Tiana

RAKOTONANAHARY Andrianjaka sy RABENIRINA Zo

RABEMANANTSOA J. Herman sy RAKOTONANAHARY Mbolatiana Geneviève

RALAROSY Andriambelosoa Heriniaina sy RANDRIAMALALA Hantanirina

RANDRIAMALALA Nirina Zafimaharo sy ANDRIAMAHAZO Annick

Dr RANDRIAMALALA Andry Nirina (Sénégal)

RANDRIAMALALA Ny Aina Nirina sy JEANNODA Tiana

RILUVE Haja Niaina (France)

RILUVE Lova Tiana

RILUVE Rija Anthony (France)

RAKOTO Tsiorinirina Cedric

RAKOTO Tsihoaramahefa Eric

TAM Julio sy RAKOTO Armelle Lalaina

RAKOTO Tojo Michaël

RAZAF Stephan

RAZAF Nahoby

RAKOTO Patricia Andrianina

RAKOTO Mamitiana

Ny zafiafiny

Mahery, Miangoty, Miangola, Tantely, Kanto, Sariaka, Heriniaina, Aina, Henitsoa, Mandresy, Mitiasoa, Mirija, Arotsiky, Miranja, Tiavina, Kiady, Tsitohaina, Nathan

Ny iray tampo aminy :

Ny terak’i Tplh RANDRIANTAVY Alexis

Ny Terak’i Tplh RAKOTOMALALA Felix

Ny terak’i Tplh RANDRIMANDRESY Edouard

Ny iray tampo amin’ny vadiny

Ny terak’i Tplh Maurice GRIMAUD

Ny fianakaviana Manontolo

Ny EKAR St François Xavier Antanimena

Ny EKAR Fo Masin’i Jesoa Tsaramasay

Ny Ekar Notre Dame de Rosaire Antohomadinika

Ny Fokontany Antohomandinika Antaniavo

Ny Fokontany Ambohimamory Ankadivoribe Atsimo

Ny nofony dia hiala ao an-tranony Lot III 6 ter Antohomadinika Avaratra ny Alarobia 19 Aprily 2017 amin’ny 01 ora tolakandro ary ho entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy ho fampaherezana ny fianakaviana ao amin’y EKAR St François Xavier Antanimena alohan’ny hametrahana azy ao amin’ny fasam-pianakaviana ao Ambohimamory Ankadivoribe Atsimo

« Na ho levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola ho vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra » (Salamo 73 :26)

Tsy misy fiaretan-tory