Fivondronan’ny mpanohitra: Hitondra vahoaka eny Andraharo ?

Tahaka ny efa mahazatra tao anatin’ny volana maro izay dia nanatanteraka fivoriana indray omaly ireo mpitarika fikambanana sy antoko pôlitika mijoro ho mpanohitra ny fitondrana misy ankehitriny. Fivoriana izay natao teny amin’ny ivon-toerana Aruppe eny Faravohitra ary tompon-kevitra tamin’izany ny vovonana Hery ho amin’ny Fanovàna na ny « Force de changement ». Raha ny fanazavana nomen’ny minisitra teo aloha Alain Andriamiseza, isan’ireo mpitarika ny fikaonan-doha tetsy Faravohitra omaly, dia ny famondronana ireo rehetra avy amin’ny fanoherana mba ho lasa hery lehibe iray no tanjona voalohany tamin’ity fivoriambe ity, fa eo ihany koa ny fampitoviana ny tadin-dokanga eo amin’ireo mpanohitra rehetra amin’ireo dingana tsy maintsy hirosoana mba ahafahana mampitsahatra ny fitondrana mijoro amin’izao fotoana izao. « Ny olana teto amintsika hatramin’izay dia nisy foana ireo mpanao pôlitika izay milaza ho mpanohitra no mampizarazara ny fanoherana kanefa izany toe-javatra izany no mahatonga ny tolona tsy mety tafita mihitsy. Amin’ity fikaonan-doha tanterahana androany ity dia ho resahina mihitsy ny momba izay, ary ireo mpanao pôlitika tsy mitovy hevitra amin’ny Hery ho amin’ny Fanovàna ka tsy tonga nanatrika ny fivoriana androany dia efa tsy mpiara-dia aminay intsony », hoy i Alain Andriamiseza. Marihana fa hamoaka fehin-kevitra hamariparitana ny fomba sy ny paikady hitondrana ny tolona ny fivondronan’ny mpanohitra. Nafana moa ny ady hevitra tao anatin’izay fivoriambe izay satria misy ihany ireo teboka tsy itovizan’izy ireo hevitra, indrindra fa eo amin’ny paikady hapetraka. Ny ankamaroan’ireo mpanao pôlitika tonga tetsy amin’ny ivon-toerana Aruppe omaly dia maniry mafy ny handraisan’ireo mpanohitra andraikitra mafimafy kokoa fa tsy hionona fotsiny amin’ny fanaovana fivoriana etsy sy eroa. Manoloana izany indrindra dia voaresaka nandritra io fivoriana omaly io fa tsy maintsy hisy ny taratasy haterina eny amin’ny solontena maharitra ny Firenena Mikambana eto amintsika, izay manana ny foibeny eny Andraharo. Taratasy izay mampahafantatra ny zava-misy marina rehetra eto amin’ity firenena ity sy ny antony tsy maintsy hampitsaharana ny fitondran’i Hery Rajaonarimampianina. Mbola tsy tapaka moa ny daty hanaterana an’io taratasy io fa mbola ho dinihana amin’ny fivoriana manaraka hataon’izy ireo, ny alatsinainy izao.

F.Tsihiavonana

Ajouter un Commentaire